Wenzel Haffner, Adam Mogens Wenzel Haffner, 5.3.1774-19.3.1844, officer. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Garn.), begravet sst. (Garn.). H. blev 1782 indskrevet som underkonstabel, blev 1788 stykjunker, 1791 sekondløjtnant (ane. 1788), blev 1794 kar., n.å. virkelig premierløjtnant, 1801 aidegeneralkvartermester, 1802 kar., 1804 virkelig kaptajn i ingeniørkorpset (ane. 1802), 1805 kar. generalkvartermesterløjtnant, 1808 major og overkvartermester i generalkvartermesterstaben. 1801 havde han deltaget i slaget på Rheden, var 1806-07 ansat i staben i korpset på sydgrænsen, men fra slutningen af juli 1807 stabschef hos generalløjtnant J. M. H. Castenschiold. Under påskud af "nødvendigvis" at skulle til Sorø var han fraværende under slaget ved Køge 29.8. der fuldstændig udslettede landeværnet ("træskohæren"). 1808 var han ansat i marskal Bernadottes stab under indrykningen i Danmark. Samtidig med alt dette byggede han og broderen Wolfgang batterier omkring på kysterne og arbejdede på nye artillerikonstruktioner. 1812 fik han oberstløjtnants anciennitet og blev 1814 virkelig generalkvartermesterløjtnant. Som pladskommandant i Altona 1809-13 førte han hyppige militære og politiske forhandlinger med den franske hærledelse på nordfronten (Hamburg) og vedligeholdt en stadig og udførlig korrespondance med Frederik VI. Af trang til at spille en politisk rolle lod H. sig imidlertid forlede til forhandlinger og aftaler han hverken havde kompetence eller indsigt til at gennemføre. Den diplomatiske balancegang regeringen forsøgte i forhold til franskmændene og de allierede forstod H. intet af, og da han gentagne gange havde krydset regeringens hensigter og ordrer blev han 18(3 sammen med den kommanderende divisionsgeneral kaldt til Kbh. og af kongen idømt flere måneders streng fæstningsarrest. Kongen udtalte dog personlig til ham sin overbevisning om at han ved sine handlinger havde haft de bedste hensigter. – 1816 blev H. oberst og var 1819-24 medlem af militærkommissionen i Frankfurt, fra april 1823 tillige chef for artillerikorpset. 1828 blev han generalmajor (uden anciennitet). Ved sin arrogante og lunefulde optræden over for de yngre artilleriofficerer vakte han en stærk stemning imod sig hvilket 1828 førte til at et stort antal løjtnanter og kaptajner rettede anklage mod ham for skødesløs og forsømmelig embedsførelse samt myndighedsmisbrug i flere retninger. Under talrige forhør trak sagen ud til 1832 da H. uden domsafgørelse fik afsked fra korpset og sattes à la suite i armeen på vartpenge. 1834 fik han generalmajors anciennitet. -Kammerherre 1815.

Familie

Forældre: kaptajn, senere oberstløjtnant i artilleriet (kar.oberst) Reinhold Jacob H. (1731-1806) og Vibeke Margrethe Wildenradt (1744-1817). Gift 1. gang 31.10.1797 i Kbh. (Garn.) med Cathrine Wendelia Møller, døbt 28.7.1773 i Kbh. (Slotsk.), død 2.9.1820 i Frankfurt a.M., d. af hofkonditor i Kbh. Johan Mathias M. (1735-88, gift 2. gang 1786 med Christiane Frederikke Frisch, 1763-1820, gift 2. gang 1791 med kaptajn, senere oberst Nicolai Michaelsen, ca. 1759-1844) og Christiane Henriette Marie Berling (1742-86). Gift 2. gang 13.5.1832 i Kbh. (Garn.) med Anna Lucretia Lytton, født 12.10.1790 på St. Croix, død 17.2.1842 i Kbh. (Garn.) (gift 1. gang med stempelpapirforvalter, justitsråd Jens Schifter, ca. 1777-1838, gift 2. gang 1819 med kgl. advokat og auditør i Dansk Vestindien, senere skifteforvalter i Frederiksstad, justitsråd Christian Thøger Carl Wormskiold, 1790-1829). – Bror til Wolfgang H. (1770-1829).

Udnævnelser

R. 1809. DM. 1812. K. 1822. S.K. 1840.

Ikonografi

Afbildet med søskende på gouache af J. H. W. Haffner, 1786. To pasteller. Stik af Chrétien. Mal. af C. W. Eckersberg, 1829 (artillerikorpset), tegn. dertil af samme (Fr.borg).

Bibliografi

Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben I–VII, 1883– 96. – Carl Th. Sørensen: Kampen om Norge 1813 og 1814 1,1871.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig