Wenzel Rothkirck, 24.6.1597-5.3.1655, kgl. staldmester og hofmarskal. Født på Jäschkendorf i Schlesien, død på Antvorskov, begravet i Tjæreborg. Tidligt faderløs fulgte R. 1609 med en ældre bror til Danmark hvor han anbragtes hos hofmarskal Ditlev Rantzau. Hans hu stod imidlertid til at uddanne sig særlig i ridekunsten, og i flere år var han i lære hos broderen der var berider på Antvorskov hvorpå han med kongelige anbefalingsskrivelser fortsatte uddannelsen i England, Frankrig og Italien. 1619 blev han berider og lærer for prins Christian. 1621–31 beklædte han stillingen som kongens staldmester, fra 1627 tillige som ritmester for hoffanen og fra 1628 desuden som hofmarskal. Under kejserkrigen fulgte han med Christian IV til Tyskland, og her indtraf det historiske øjeblik i hans liv da han 17.8.1626 på flugten efter nederlaget ved Lutter am Baremberge reddede kongen, hvis hest styrtede, fra fangenskab ved at overlade ham sin egen; selv undgik han dog også at falde i fjendens hænder. I hans ovennævnte udnævnelser efter denne tid må man vistnok se udslag af kongens taknemmelighed. 1631 opgav han sine hofstillinger og fik Korsør og Antvorskov len som han beholdt til sin død, samt Sæbygård som han mistede 1646. 1653 betegnes han som forhenværende overskænk. Ved tronfølgerens pragtfulde bryllup 1634 fungerede han som en af general-marskallerne. 1645 fungerede han som generallandkommissær i Sjælland. Han købte Krogsgård (Skast hrd., 1638), Sneumgård (sst., 1646) og Stensgård (Sallinge hrd., 1648) og arvede med sin 2. hustru Kollerup (Galten hrd., 1647). Fra 1647 havde han hovedgården Lystager (Ø. Flakkebjerg hrd.) i forpagtning af kronen. Krogsgård forsynede han med en nyj prægtig hovedbygning (nu nedrevet).

Familie

Forældre: kejs. general Johann R. (død 1604) og Catharina Berntsdatter Falkenhayn. Gift 1. gang 23.6.1633 i Kbh. med Kirstine Reedtz, født 26.9.1610 på Tygestrup, død 30.8.1646 på Antvorskov, d. af rigsråd Frederik R. (1586–1659) og Birgitte Brahe (1591–1627). Gift 2. gang 6.5.1649 på Antvorskov med Dorthe Abildgaard, født 30.10.1597 på Skodborg, død tidligst 1657 (gift 1. gang 1633 med Stig Pors til Skovsgaard, død 1645), d. af Eggert A. til Skodborg (1560–1622) og Mette Christoffersdatter Juel (død 1623).

Ikonografi

Afbildet på epitafiemal. formentlig 1654 (Tjæreborg k.), efter dette stik af A. Haelwegh, 1656, efter forlæg af A. Wuchters. Efter nævnte mal. kopi af Per Krafft d.æ. (Gavnø). Efter stikket stik af J. Haas fejlagtigt betegnet Otto Rud samt mal. af Hans Hansen (Fr.borg). Tegn. af C. Bayer.

Bibliografi

Aktstykker og oplysn. til rigsrådets og stændermødernes hist. i Kr. IVs tid, udg. Kr. Erslev II-III, 1887–90. Aktstykker og oplysn. til rigsrådets og stændermødernes hist. i Fr. IIIs tid, udg. C. Rise Hansen I–II, 1959– 75. Kancelliets brevbøger 1627–45, 1929–68..- Danm.s adels årbog XXIX, 1912 430f. Erik Eriksen Pontoppidan: Ligprædiken over W. R., 1656. Oluf Nielsen: Hist. efterretn. om Skadst herred, 1862 73–77. Carsten Teilman Hald i Fra Ribe amt XVIII,1, 1972 86–101.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig