Westy Stephensen, Westy Oddgeir Hilmar Stephensen, 9.12.1868-3.8.1950, nationalbankdirektør. Født i Vejle, død i Hellerup, urne på Gurre kgd. Efter at være uddannet ved handelen indtrådte S. 1899 som medindehaver af Islands-kommissionsfirmaet Chr. Nielsen & Søn og gjorde sig her hurtigt bemærket som en dygtig og retlinet købmand. Allerede 1908 blev han medlem af Grosserersocietetets komité og tre år senere tillige af Nationalbankens repræsentantskab. Af sidstnævnte var han dog kun medlem i to år idet han 1913 – efter et i øvrigt særdeles bevæget valg -indvalgtes i bankens direktion og dermed måtte udtræde af repræsentantskabet. Den handelsuddannede S. fik til opgave navnlig at beskæftige sig med diskonteringer og valutahandelen, og særlig på det sidstnævnte område blev han i krigsperioden 1914–19 og i den lange urolige efterkrigstid stillet over for så mangeartede og indviklede problemer at han fik sin store del af den kritik der en overgang rettedes mod bankens dispositioner for ikke tilstrækkelig at være tilpasset en pengepolitisk linje. Uden at tage stilling til dette spørgsmål, som angik hele banken og ikke en enkelt direktør, må man i hvert fald fremhæve at S. med største alvor og ansvarsbevidsthed søgte at røgte sit hverv ud fra den købmands-mæssige indstilling, hvormed han var gået ind til sin gerning, og først 1939 trak han sig tilbage efter i over 26 år at have været nationalbankdirektør. Af Grosserersocietetets komité udtrådte han 1933; selv om han her kun forholdsvis sjældent tog ordet hævdede han sig ved sin saglige indstilling og sin kollegiale og noble fremtræden. I øvrigt var S. en kort tid medlem af Kbh.s borgerrepræsentation (1909–11) og 1910–13 af Kbh.s havnebestyrelse.

Familie

Forældre: herreds-fuldmægtig, senere kancelliråd Westy Christian Ludvig S. (1836–93) og Christiane Amalie Møhl (1840–1924). -21.5.1892 i Roskilde med Fanny Theodora Busck, født 27.7.1869 i Roskilde, død 12.12.1952 i Kbh., d. af forstander for Duebrødre kloster, senere kancelliråd Theodor B. (1830–1903) og Fanny Elisabeth Ahrensen (1841–1931).

Udnævnelser

R. 1909. DM. 1916. K.2 1922. K.1 1936.

Ikonografi

Mal. af Karl Larsen, 1917. Afbildet på tegn. af Alfred Schmidt, 1920 (Fr.borg). Tegn. af Gerda Ploug Sarp, 1932. Foto.

Bibliografi

Børsen 6.8.1950. Politiken s.d. Dansk pengehist., red. Erik Hoffmeyer II, 1968. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig