Wilhelm Theodor Wegener, Wilhelm Theodorus Wegener, 8.3.1724-11.1792, officer, matematiker, hofintendant. Født i Eutin, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Ass.) Sv. Efter at have studeret jura og matematik ved universitetet i Helmstedt blev W. sekretær hos den storfyrstelige holstenske amtmand i Trittau og holdt samtidig forelæsninger for officererne i Rendsborg, hvad der førte til at han med karakter som overkonduktør i fortifikationsetaten 1756 blev lærer i matematik, artilleri og fortifikation ved landkadetakademiet i Kbh. samt lærer for Carl af Hessen. En årrække ledede han geometriske opmålinger i Kbh.s omegn, og 1761 observerede han fra sin bolig i akademiet Venuspassagen. 1766 fik han bestalling som ingeniørmajor og blev som intendant stillet i spidsen for prins Carls hofholdning på Louisenlund. Kongen (ɔ: J. F. Struensee) blev imidlertid bekendt med den fortræffelige orden og økonomi W. havde indført hos prinsen, og beordrede ham dec. 1770 til at indfinde sig på Frbg. slot og skønt både han selv og prinsen strittede imod blev W. kort og godt udnævnt til intendant for hofholdningen og det kgl. kapel, embeder han ledede så fortræffeligt at der både sparedes betydelige pengesummer og at hoffet blev bedre betjent end hidtil. 1771 blev han medlem af overbygningsdirektionen, n.å. af teaterdirektionen, 1773 afkommission til omordning af den almindelige og den militære enkekasse. 1776 fik han indfødsret. Hofrevolutionen 1772 havde vel ikke straks medført forandring i hans stilling til det nye regime, men hans i urokkelig sindsligevægt hvilende myndige fastholden ved sine principper samt formentlig ærgerrighed og formodede deltagelse i intriger mod "det herskende parti" skaffede ham stærke modstandere der 1773 gennemførte hans hæderlige bortfjernelse til hertugdømmerne som generaldirektør for opmålingen med generalmajors titel og rang. Her sluttede han sig atter nær til Carl af Hessen, og 1774 fremsatte de to mænd i forening et projekt om en kanal fra Frederiksstad eller Husum til Eckernførde for skibe med betydeligt dybtgående. Det blev vel afvist på grund af sin kostbarhed, men s.å. blev der nedsat en kommission hvori prins Carl og W. blev medlemmer til at drøfte et projekt om en kanal fra Glückstadt til Kiel; W. blev den drivende kraft i kommissionen hvis arbejde resulterede i anlægget af kanalen fra Kiel til Ejderen. 1785(–92) udnævntes W. til chef for Landkadetakademiet med generalmajors anciennitet. 1787 blev han medlem af kommissionen til omdannelse af Sorø akademi, 1789 deputeret i admiralitets- og kommissariatskollegiet og fik fra 1791 overopsyn med hofholdningen, med Det kgl. kapel samt mønt- og medaljesamlingen. W. besad en overordentlig arbejdsevne, en sjælden begavelse for behandling aftal samt praktiske og teoretiske anlæg for konstruktion af matematiske instrumenter. Han har skrevet en afhandling om afstandsmåler for artilleriet. – Rang med gehejmeråder 1787.

Familie

Forældre: pagehofmester hos fyrstbiskoppen af Lübeck, senere justitsråd Johann Theodor W. (1690-ca. 1744) og Johanne Juliane Braun. Gift 13.1.1751 med Christiana Henrietta Dorothea Walter, død maj 1771 i Slesvig, d. af husfoged i Eutin August Georg W. – Far til Johann Theodor W.

Udnævnelser

Hv.R. 1790.

Ikonografi

Relief.

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé II, 1896; IV, 1900; VIII-IX, 1917-22. Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis I–III, 1904-13. Kabinetsstyrelsen 1768-72, udg. Holger Hansen I–III, 1916-23. Inkvisitionskommissionen af 20.1.1772, udg. samme I-V, 1927-41. Udv. breve, betænkn. og optegn, af J. O. Schack-Rathlous ark., ved Th. Thaulow og J. O. Bro-Jørgensen, 1936. – W. H. F. Abrahamson: Gesch. der königl. Artillerieschule in Kopenhagen, 1780 21 f. J. T. Wegener og C. J. Anker i Pers. hist. t. 3. r. II, 1893 2-6. V. E. Tychsen: Fortifikations-etaterne og ingeniørkorpset 1684-1893, 1893. Edv. Holm: Danm.-No.s hist. 1720-1814 IV-VI.1, 1902-07. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I–II. 1915-30. Officersskoler i tidsrummet 1691-1918, 1918 26.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig