Willy Munck, Willy Torben Munck, 5.8.1892-24.1.1981, læge. Født på Frbg, død i Risskov, begravet på Århus Vestre kgd. M. blev student fra Frederiksberg gymnasium og fik lægevidenskabelig embedseksamen fra Kbh.s universitet 1916. Efter reservelægetjeneste i forsvaret påbegyndte M. såvel i provinsen som i Kbh. hospitalsuddannelse i kirurgi, men fattede samtidig interesse for forskning inden for patologi og retsmedicin. 1923 blev M. assistent og 1931 inspektør (souschef) ved Kbh.s univ.s retsmedicinske institut hvor han gennem 22 år sammen med Knud Sand kom til at sætte et personligt præg på dette speciales udvikling og på de vordende lægers uddannelse. M.s og Sands Medicinallovgivning og Socialmedicin i Udtog, 1940 – videreudviklet fra V. Ellermanns lovsamling, 1921 blev en grundbog for afgrænsningen af faget retsmedicin, men lagde også grunden til udviklingen af specialet socialmedicin og blev i en lang række år en uundværlig håndbog for danske læger. 1943-63 var M. prosektor ved Århus kommunes hospitaler og varetog samtidig indtil 1959 den meget krævende bistilling som statsobducent for Jylland, indtil embederne deltes. 1952-63 var M. professor i patologisk anatomi ved Århus universitet foruden at han varetog undervisningen i retsmedicin, det fag hvor hans væsentligste videnskabelige interesse lå. På fremsynet vis lagde han planer for disse fags fremtid og fik derved udvirket at socialmedicin og medicinallovgivning opnåede eget lektorat fra 1954, og at retsmedicinen udskiltes med eget professorat i 1959. I sit otium var M. 1963-68 konsulent i patologisk anatomi ved den jyske fødselsanstalt. 1934 blev M. dr.med. ved Kbhs. univ. på afhandlingen: Studier over Makrofagernes Betydning ved malign Svulstvækst og publicerede gennem de følgende år adskillige velskrevne oversigter om retsmedicin og om histologiske emner, foruden at det vel undersøgte materiale ved de institutter hvor han arbejdede kom til at danne basis for mange yngre medarbejderes publikationer. 1924-43 var han lægesekretær for retslægerådet, 1935-42 og igen fra 1961 tilforordnet specialistnævnet vedrørende histologi samt varetog medlemskabet af svangerskabs-kommissionen 1950-54, af bestyrelsen for Jysk medicinsk selskab 1951-55, af præsidiet for Det lærde selskab i Århus 1951-54, præsident 1961-64, af bestyrelsen for journalistkursus i Århus 1955-59 og Århus institut for syge- og sundhedspleje 1955-63.

M. blev 1955 rektor for Århus univ. og blev 1957 som den første genvalgt for en ny to-års periode. Hans rektorat faldt sammen med en periode præget af rivende udvikling, med opbygning af nye fagområder og livligt byggeri. M. var en smidig forhandler, fremsynet med situationsfornemmelse, stilfærdig og dog fast i sine synspunkter og fik dermed stor betydning for Århus univ.s overgang fra selvstændighed under ledelse af en universitetsbestyrelse (hvis formand M. var fra 1956-59) til en statslig institution – af største betydning for Århus som lærdomscenter. 1958 var M. medlem afkommissionen til forkortelse af studietiden – og 1955-59 varetog han bestyrelsesposter i USAs uddannelsesfond, Philips-fonden og Augustinusfonden. 1964-68 gjorde han tillige en betydelig kulturel indsats som formand for byggeudvalget vedrørende Forhistorisk museum Moesgaard. M.s sidste år blev svære – sygdom ledsaget af ophævet taleevne tvang ham ind i en plejepatients vanskelige tilværelse, men han fastholdt sin interesse for Århus bys og universitets forhold usvækket. – R. 1952. R1. 1955. K. 1958.

Familie

Forældre: afdelingschef Victor Emanuel M. (1859-1937) og Pouline (Polly) Schlichtkrull (1861-1941). Gift 14.7.1923 på Frbg. med Gerda Agnete Høpfner, født 2.1.1901 i Kolding, død 17.2.1971 i Århus, d. af lektor Holger Vilhelm H. (1869-1937) og Anna Kirstine Larsen (død 1955).

Ikonografi

Relief af Harald Salomon, 1963 (Århus univ., inst. for patologisk anatomi). Tegn. af Otto Christensen (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1934 162. – [Jens Jetsmark:] Stamtvl. over pastor Gerhard Muncks og hustru Henriette Stampes descendenter, 2. udg. 1885. Århus univ. 1928-78, red. Gustav Albeck, 1978 = Acta Jutlandica LI. Steen Olsen og Jørgen B. Dalgaard i Århus univ.s årsberetn., 1981 7f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig