Wolfgang Haffner, Johan Wolfgang (Reinhold) Haffner, 24.1.1770-12.8.1829, officer. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Petri), begravet sst. (Petri k.). H. blev 1772 indskrevet som bombarder ved faderens kompagni og "med særlig kgl. Bevilling" stykjunker 1782, 1786 virkelig sekondløjtnant i artillerikorpset. I felttoget mod Sverige 1788 var han midlertidig kommandant i Kongsvinger. N.å. blev han kar. og virkelig premierløjtnant, 1794 kar. kaptajn, 1798 stabskaptajn, 1800 (ane. 1799) aide-generalkvartermester, 1805 tjenstgørende adjudant i kronprinsens generalstab ("De røde fjer"), fik 1807 majors karakter, blev n.å. generalkvartermesterløjtnant med oberstløjtnants kar. og 1809 generalkvartermester, chef for generalkvartermesterstaben og guidekorpset med oberst kar. 1812 blev han kar., 1819 virkelig generalmajor. Ligesom broderen Wenzel var han en yderst flittig og meget anvendt mand – således 1803 og 1805 ved troppesamlingerne i Holsten, 1806 ved forhandlinger med franskmændene i Hamburg, 1808 ved de spanske troppers rejsning på Sjælland, var 1809 medlem af kommissionen om nye fæstningsanlæg ved Kbh. og udarbejdede s.å. et udførligt, vel gennemtænkt og overskueligt forslag om landets, særlig Sjællands forsvar. Da hæren 1814 med kongen som overgeneral opstilledes på Fyn, var han sammen med chefen for generaladjudantstaben, Frantz Bülow, kongens nære medhjælper. 1829, få dage før sin død, blev han generalløjtnant, foreløbig dog uden anciennitet. – 1812 købte han for 500.000 rdl. godset Egholm i Voldborg herred der senere oprettedes til stamhus. – Kammerherre 1810.

Familie

Forældre: kaptajn, senere oberstløjtnant i artilleriet (kar.oberst) Reinhold Jacob H. (1731-1806) og Vibeke Margrethe Wildenradt (1744-1817). -24.1.1819 i Kbh. (Garn.) med Anna Margrethe Kaasbøll, født 22.6.1789, døbt s.å. i Hvedstrup, død 22.7.1849 i Nykøbing Sj., d. af student, senere volontær i finanskollegiet, endelig vinhandler Jacob Rhode K. (1762-1846, gift 2. gang 1806 med Bolette Charlotte Jochel, 1777-1816, gift 1. gang 1797 med fh. kgl. fuldmægtig, kancellisekretær Christian Due, 1764– 1843, ægteskabet opløst 1805) og Margrethe Kirstine Lindemann (1769-95). – Far til Wolfgang H. (1810-87). Bror til Wenzel H.

Udnævnelser

R. 1809. DM. 1812. K. 1815. S.K. 1817.

Ikonografi

Afbildet på gouache fra ca. 1786 med mor og søskende. Maleri (bl.a. Frijsenborg).

Bibliografi

Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben I-IX, 1883– 1902.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig