A. Brun, Alexander Brun, 14.4.1814-18.11.1893, biavler, landmand. Født i Kbh. (Garn.), død på kommunehosp. sst., begravet i Humlebæk. B. tilbragte sin første ungdom på Krogerup ved Humlebæk som faderen ejede. Han studerede skovbrug i Danmark og Tyskland, tog 1837 forst- og landmålereksamen og var nogle år i statsskovvæsenets tjeneste; han uddannede sig derefter ved landvæsenet og gennemgik bl.a. et kursus på akademiet i Möglin; 1847 købte han hovedgården Palstrup som atter solgtes 1852. Han deltog i krigen 1848–50 som frivillig herregårdsskytte, udmærkede sig ved Fredericia, udnævntes til officer og blev såret ved Isted. 1855 opførte han landstedet Louisiana ved Humlebæk. Biavl, frugttrædyrkning og havebrug blev nu hans hovedinteresse. Fra barndommen havde han haft interesse for biavl og kastede sig senere med lidenskabelig iver over studiet heraf; han foretog flere studierejser, bl.a. til Dzierzon i Schlesien og baron v. Berlepsch i Thüringen, og arbejdede ihærdigt for at indføre de nye biavlsmetoder som han praktiserede på sin ejendom. Han holdt desuden foredrag og skrev artikler i dag- og ugeblade samt i almanakker og henledte herved danske biavleres opmærksomhed på de nye metoder. Af selvstændige skrifter kan nævnes Anviisning til Bieavl. 1860. 2. udgave der udkom under titlen Veiledning i Biavl, 1884, var for hele Norden et grundlæggende hovedværk om rationel biavl. På et møde i Malmø 1861 stiftede B. foreningen Nordens Bivenner der havde til formål at fremme samarbejdet mellem biavlerne i de nordiske lande og 1862–64 udgav Nordisk Tidsskrift for Biavl. B. var præsident for foreningen. Det ihærdige arbejde for indførelse af rationelle principper i biavlen skaffede ham hædersnavnet "den nordiske biavls fader". B. havde desuden levende interesse for havebrug og frugtavl; i sin store have med tilhørende planteskole samlede og prøvede han en del sorter af frugttræer og virkede for at de gode sorter blev udbredt i videre kredse. – B. var 1864–65 medlem af rigsrådet; han var en ildfuld natur med udpræget fædrelandskærlighed og levende interesse for tidens rørelser; han deltog derfor ofte i diskussioner om politik og andre samfundsspørgsmål. – En bror Petrus Friedrich (Fritz) Constantin Brun (13.3.1813–6.7.1888) blev student 1830, cand. jur. 1836 og 1841 ansat i domænekontoret hvor han 1849 blev ekspeditionssekretær. 1849–85 var han amtmand over Præstø amt. 1861–64 var han medlem af folketinget. Han overtog Krogerup 1870 efter faderen. Kammerjunker 1840. Kammerherre 1866.

Familie

Forældre: forst- og jagtjunker, senere godsejer og kammerherre Carl Frederik Balthazar B. (1784–1869) og Frederica (Friede) Margaretha Bügel (1789–1875). Gift 1. gang 3.4.1849 på Marienborg, Damsholte sg., Møn, med Sophie Louise Alice Tutein, født 15.8.1829 sst., død 8.10.1899 på Mont Olivet ved Lausanne (ægteskabet opløst 1849, hun gift 2. gang med John Cookney til Mont Olivet, 1795–1871), d. af godsejer P. A. T. (1797–1885) og Anna Eckardt (1810–87). Gift 2. gang 28.7.1852 i Hørsholm med Louise Penelope Webb, født 19.4.1826 i Plymouth, død 29.12.1855 i Kbh. (Garn.), d. af Commander Joseph Richard Raggett W. (1788-ca. 1856) og Charlotte Sophie Emilie Ulrich (født 1796). Gift 3. gang 30.11.1858 på Frbg. med Louise Wolff, født 13.12.1835 på Frbg., død 15.5.1926 sst., d. af sekretær og kasserer ved brandvæsenskommissionen i Kbh., senere justitsråd Niels W. til Vodrofsgård (1793–1862, gift 2. gang 1841 med Louise Serafine Kock, 1810–93) og Emilie Augusta Zinn (1807–36).

Udnævnelser

R. 1853. DM. 1862. K.21874. K.1 1885. – (A. B.) Jagtjunker 1840. Jægermester 1851. Hofjægermester 1875. – DM. 1849. R. 1889.

Ikonografi

Mal. af J. Roed, 1875.

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll: Fundats for C. P. Bügels familiestiftelse, 1928 22. Tidsskr. for biavl, 1894 7. – Levnedsberetning i ordenskapitlet. Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig