A. Olufsen, Aksel Olufsen, 3.5.1901-14.8.1992, godsejer, organisationsleder. A. Olufsen der sluttede rækken i en børneflok på syv, ville allerede fra drengeårene være landmand som sin far. Efter præliminæreksamen 1917 gennemgik han derfor først en to-årig landmandsuddannelse, derefter fulgte nok en toårs-periode på landbohøjskolen hvorfra han 1921 blev landbrugskandidat. Efter en kort tid som forvalter købte han 1924 den 225 ha store gård Ejsingholm v. Vinderup som han de kommende 12 år genrejste fra grunden. Efter faderens død fik han ledelsen af Quistrup som han overtog tre år senere. Desuden blev han bestyrelsesmedlem i opdyrkningsselskabet A/S Fiilsø og A/S Fiilsø Avlsgård 1952-81 nordvest for Varde. Dette henved 100 år gamle tørlægningsprojekt havde i første omgang alene skabt basis for høavl. Fra slutningen af 1920erne indledte man derfor et egentligt tørlægningsarbejde med A. Olufsen som særlig sagkyndig i græsmarksdrift – han havde overtaget sin fars formandspost i De jyske landboforeningers græsmarkssektion. Denne fase af tørlægningen, der baserede sig på vindkraft tilvejebragte 300 ha landbrugsjord. Endelig kom så i konsekvens af landvindingsloven af 1940 en ny, denne gang elektrificeret, tørlægning af yderligere 800 ha, omend det ikke skete uden modstand fra fredningsmyndighedernes side. Resultatet blev i sidste instans et moderne, fuldt mekaniseret storgods der fra 1942 havde A. Olufsen som formand for et reorganiseret interessentskab. Han var formand helt til 1982.

Allerede 1938 blev A. Olufsen medlem af hedeselskabets repræsentantskab, og hans praktiske erfaringer i landvindingsarbejdet motiverede at han 1948 blev formand. Ved Chr. Lüttichaus død 1963 efterfulgte han denne som bestyrelsesformand sst. A. Olufsen var repræsentantskabets formand til 1978 og bestyrelsesformand til 1973. Tilsvarende fik han hans post som "jysk" præsident i landhusholdningsselskabet 1945-76. Her kom hans omfattende kendskab til landbrugets udøvere samt hans stærke interesse for landbrugsmæssig videreuddannelse ham i særlig grad til gode. Sideløbende med sin godsejervirksomhed havde han en række bestyrelsesposter inden for industrien, såsom familieforetagendet Bang & Olufsen (1949-86) Superfoss (1959-77), A/S Skandinavisk Tobakskompagni (til 1977, formand 1967-69) m.v. Som mangeårig formand for B & O's bestyrelse så han det som sin særlige opgave at sørge for økonomisk dækning bag det store arbejde med at videreudvikle produktionen. I løbet af 1970erne aftrappede han dog den største del af sin offentlige virksomhed, i flere tilfælde med sønnen Peter Ollufsen som arvtager.

A. Olufsen betragtede sig selv som en praktisk landmand hvis opgave det var at tilvejebringe et økonomisk tilfredsstillende resultat af sin egen og andres indsats. Dette grundprincip fulgtte han også under varetagelsen af sine lederposter. Loyalt stod han bag den daglige ledelse når blot den fulgte den en gang fastlagte kurs. Personligt hyldede han patriarkalske ledelsesformer der var ved at gå af mode. Alligevel var han takket være sin veludviklede situationsfornemmelse i stand til at tilpasse sig kravene til moderne virksomhedsledelse. Uden at gå ind i den offentlige debat gav han kraftfuldt og utvetydigt sin mening til kende når demokratiseringsprocessen efter hans skøn truede med at gå for vidt.

A. Olufsen modtog landhusholdningsselskabets største sølvbæger. De jyske landboforeningers sølvmedalje.

Familie

A. Olufsen blev født på Quistrup, Gimsing sogn; begravet på Gimsing kirkegård, Struer.

Forældre: godsejer, landstingsmand Peter O. (1862-1933) og Anna Hansen (1865-1941). Gift 27.7.1927 i Struer med Karen Windfeldt Jensen, født 10.8.1903 i Struer, død 11.10.1983 sst., d. af købmand Niels J. (1870-1942) og Anna Maria Dujardin (1878-1951). – Bror til Svend O.

Udnævnelser

R. 1954. R1. 1966. K. 1971.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Erik Helmer Pedersen: Hedesagen under forvandl., 1971. Tidsskr. for landøkonomi, 1976 182f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig