A. Valentiner, Adolph Valentiner, 4.7.1803-23.5.1868, landmand. Født på Futterkamp i Holsten, død på Gjeddesdal, begravet i Greve. V. voksede op i Holsten og gik på latinskolen i Kiel og på gymnasiet i Lübeck til han 1832 kom til faderens nyerhvervede ejendom Gjeddesdal ved Tåstrup for at lære landbrug. Få år efter blev de store studeopkøb til gården betroet ham, og han var derfor meget på rejse i Jylland og besøgte også Holland, Frankrig og kanaløerne for at virke for afsætning af kødet. 1831 overtog han Gjeddesdal i forpagtning, og overtog gården efter faderens død. Den var i god drift, men alligevel var hans økonomiske vilkår trykkede på grund af forpligtelser over for medarvingerne. Han viste sig dog snart som en dygtig økonom som uden at ofre meget på gårdens ydre forstod at fremme de driftsforanstaltninger der kunne give udbytte. I faderens spor fortsatte han både den intensive drift med stor besætning og den omhyggelige regnskabsmæssige belysning af økonomien. Med stor åbenhed offentliggjorde han sine regnskabsresultater (Tidsskrift for Landoekonomie 3.r.VI, 1858) som bevis på den større intensitets gennemførlighed, men de store resultater nåede han dog først i 1850erne da priserne forbedredes samtidig med at han gennemførte en række tekniske forbedringer. Efter at han 1848 som den første her i landet havde udført en dræning med brændte lerrør blev gården fuldstændig drænet 1853. Han var tillige ligesom E. Tesdorpf blandt foregangsmændene ved anvendelsen af kunstgødning og ved den stærke fodring af malkekøerne, men sit største ry nåede Gjeddesdal dog for sit veldrevne mejeri. V. fremstillede fine mejeriprodukter, og et stort antal dygtige mejersker blev uddannet hos ham. Som en af de første indførte V. vandmejerisystemet efter amerikansk forbillede.

I det offentlige arbejde for landbrugets fremme var V. en af de førende mænd, livlig, intelligent og kundskabsrig. Bl.a. tog han tidligt del i landhusholdningsselskabets virksomhed, blev 1835 medlem af dets anden agerdyrkningskommission og 1858 af dets almindelige kommission. For Kbh.s amts landboforening var han formand fra dens oprettelse 1841, og nogle gange var han medlem af landmandsforsamlingernes forberedende udvalg. Ved landbohøjskolen var han censor ved landbrugseksamen. Ikke sjældent holdt han selv foredrag, særlig over landbrugsøkonomiske og mejeritekniske emner, flere af dem foreligger trykt, og i Tidsskrift for Landøkonomi og Ugeskrift for Landmænd var han en flittig skribent. I sine senere år udgav han flere selvstændige småskrifter, således en vejledning Landbruget med særligt Hensyn til Forpagteren, 1859 (2. opl. 1864), og i to skrifter Peter kommer paa Landet, 1860 og Hvorledes Hans fandt Guld herhjemme, 1861 behandler han ungdommens forhold til landbruget i livlig, moraliserende fortælling. 1857 udgav han Lommebog for landmænd som den første af sin slags med vejledende oplysninger. V. står sammen med E. Tesdorpf som ledende i arbejdet for en omlægning og modernisering af dansk landbrug. V. var en god husbond og virksom for egnens befolkning, bl.a. som formand for sogneforstanderskabet. Som holstener var V. tysk opdraget og orienteret, men han tilpassede sig uden problemer danske forhold. – Etatsråd 1860.

Familie

Forældre: forpagter, senere godsejer H. C. V. (1767-1831) og Adelheid M. E. Gähler (1776-1844). Gift 3.6.1831 i Kbh. (Helligg.) med Cathrine Elisabeth Jacobsen, født 21.6.1811 i Kbh. (Helligg.), død 13.2.1894 på Frbg., d. af silke- og klædekræmmer Nicolai J. (1768-1841) og Cathrine Elisabeth Hvidt (1776-1851). -Far til H. N. V.

Udnævnelser

R. 1854.

Ikonografi

Litografi efter tegn. af H. Olrik, 1856. Litografi af I. W. Tegner, 1868, efter dette træsnit. Mal. af H. Olrik, 1869, efter fotografi. Foto.

Bibliografi

B. S. Jørgensen i Tidsskr. for landøkonomi 4.r.II, 1868 345-56 (optr. i Ugeskr. for landmænd 3.r.VI, s.å. 203-08).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig