Adam Gottlob Ferdinand Moltke, 1.1.1748-16.8.1820, søofficer. Født på Bregentved, død i Ringkøbing, begravet sst. M. blev kadet 1755, sekondløjtnant 1757 i en alder af ni år, sprang derefter premier- og kaptajn-løjtnantsklassen over og blev kaptajn 1760, hvorefter han 1765-66 studerede i Leipzig og Paris, kommandørkaptajn 1767 og n.å. auskultant i admiralitetskollegiet. 1769 var han i engelsk tjeneste og blev s.å. generaladjudant hos kongen. N.å. deltog han i ekspeditionen mod Algier i schoutbynacht F. C. Kaas' stab og sendtes af denne til Kbh. med rapport over det uheldige udfald af ekspeditionen. S.å. blev han chef for orlogsskibet Grønland der sammen med en fregat sendtes til Middelhavet til forstærkning af den danske eskadre. Da denne 1772 kaldtes hjem blev M. med Grønland i Middelhavet for at ledsage presentskibene og for at aflægge besøg hos dejen i Algier. N.å. kom han hjem, og 1774 beordredes han til at foretage opmålinger i Slesvig og Holsten i anledning af en påtænkt kanalforbindelse mellem Nord- og Østersøen, Ejderkanalen. S.å. ansattes han som assessor cum voto deliberativo og n.å. som virkelig deputeret i admiralitets- og kommissariatskollegiet og forfremmedes til kommandør. 1778-80 var M. atter i engelsk tjeneste. Herfra hjemsendte han en anvisning på, hvorledes kobberforhudning af skibshunde udførtes i England og en omtale af fordelene herved. Ved kollegiernes adskillelse 1781 fik han sæde i admiralitetskollegiet og var s.å. chef for orlogsskibet Prinsesse Sophie Frederica i eskadre og på krydstogt i Nordsøen hvor han opbragte to engelske og en amerikansk kaper der havde forøvet voldsomheder i Kieveland i Norge. S.å. blev han kontreadmiral og var ca. 1783 chef for orlogsskibet Oldenborg på togt i Middelhavet hvor han blev modtaget med megen opmærksomhed både i Algier og af kongen af Sicilien. Han hjemførte fra Livorno marmoret til Frederik Vs gravmonument i Roskilde domkirke.

1788 var M. under vakancen efter overkrigssekretær F. C. Rosenkrantz' afgang referent af søetatens sager hos kongen og n.å. chef for en af eskadrerne i den udrustede flåde. M. var medlem af talrige kommissioner og gjorde trods sin manglende uddannelse som subaltern officer fortrinlig tjeneste som skibschef og i kollegiet. 1797 fik han på grund af svagelighed sin afsked med viceadmirals karakter og levede de sidste år af sit liv i Jylland som uheldbredelig sindssyg. -Hofjunker 1756. Kammerjunker 1762. Kammerherre 1769.

Familie

Forældre: lensgreve Adam Gottlob M. (1710-92) og Christiane F. Brügmann (1712-60). Gift 3.10.1791 i Fårevejle med komtesse Ida Birgitte (Betzy) Raben, født 5.10.1774 på Ålholm, død 30.8.1820 i Kbh. (Holmens), d. af gehejmeråd, greve Otto Ludvig R. (1730-91) og Anna Cathrine Henningia Buchwald (1736-90). – Bror til Caspar M., Joachim Godske M. og Ludvig M. (1745-1824). Halvbror til Carl Emil M., Otto Joachim M. og Gebhard Moltke-Hvitfeldt.

Udnævnelser

Hv.R. 1777.

Ikonografi

Mal. af Jens Juel. Min. af Cornelius Meyer ca.1785 (Rosenborg; Fr.borg) og ca. 1795-1800 (St.mus.).

Bibliografi

Chr. Molbech: Vidensk. selsk.s hist., 1843 357. F. C. Kaas i Nyt archiv for søvæsenet II, s.å. 137. [Edv.] Ehlers i Tidsskr. for søvæsen LXXXII, 1911 549-59. – Papirer i Landsark. for Sjælland.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig