Gebhard Moltke-Hvitfeldt, 20.2.1764-20.12.1851, greve, stiftamtmand, godsejer. Født i Kbh. (Slotsk.), død på Glorup, begravet i Svindinge. M.-H. blev student 1780, privat dimitteret, cand.jur. 1782 og assessor i højesteret 1789. I den sag som C. Colbiørnsen anlagde mod kammerherre C. T. F. Lüttichau for æresfornærmelser i anledning af jorddrotternes andragende til kronprinsen om landboreformerne, understregede M.-H. stærkt de undskyldende omstændigheder for Liittichau. "Colbiørnsen beklæder et offentligt betydeligt Embede som Lovens Fortolker; derfor maatte og burde hans Ord fremfor enhver andens være afvejede med det skarpeste og modneste Overlæg", udtalte han under voteringen. 1802 udnævntes han, der fra 1796 var stiftamtmand i Trondheim, til det vigtige embede som stiftamtmand over Akershus stift og amtmand over Akershus amt, og tiltrådte som sådan den 1807 på grund af krigen nedsatte norske regeringskommission. Han var vellidt af befolkningen og interesserede sig meget for sociale spørgsmål. Kongen satte megen pris på hans administrative dygtighed, og da det blev nødvendigt at sende F. J. Kaas til Norge 1809, forflyttedes M.-H. til Fyn som stiftamtmand og amtmand over Odense amt. Allerede 1814 tog han sin afsked. Fra moderen havde han 1802 arvet stamhuset Moltkenborg (Glorup m.m.), og nu erhvervede han 1815 Mullerup. 1843 fik han endelig det Huitfeldtske fideikommis og føjede herefter navnet Huitfeldt til sit eget (skrevet Hvitfeldt). Han var en brav og retsindig mand der med stor dygtighed drev sine vidtstrakte godser. – Kammerherre 1784. Gehejmekonferensråd 1809.

Familie

Forældre: lensgreve Adam Gottlob M. (1710-92) og Sophie H. Raben (1733-1802). Gift 1. gang 9. 7.1787 på Clausholm med Birte Huitfeldt, født 10.1.1768 på Clausholm, død 1.12.1788 sst., d. af stiftamtmand, gehejmeråd Matthias Vilhelm H. (1725-1803) og Charlotte E. Raben (1731-98). Gift 2. gang 23.9.1791 i Kværndrup med Bertha Sophie Bille-Brahe, født 10.5.1774 i Odense, død 2.10.1833 sst., d. af stiftamtmand, senere gehejmekonferensråd Henrik B.-B. (1709-89, gift 1. gang 1740 med Christiane Gregersdatter Juel, 1704-45, gift 2. gang 1752 med Mette Johanne Arenfeldt, 1717-72) og Caroline Agnese Raben (1738-1810). – Bror til Carl Emil M. og Otto Joachim M. Halvbror til Adam Gottlob Ferdinand M., Caspar M., Joachim Godske M. og Ludvig M. (1745-1824).

Udnævnelser

Hv.R. 1803. R.E. 1840. DM. 1840.

Ikonografi

Afbildet med to børn på silhouet (Fr.borg) og på relieffer af H. V. Bissen 1840-2 på gravmæle over Bertha Sophie M., f. Bille-Brahe (Svindinge kgd., Fyn). Mal. af J. Roed udst. 1848. Mal. af N. P. Holbech, 1851 (Glorup).

Bibliografi

Medd. fra krigsark. I. 1883; III-IV, 1888-90; IX, 1902. Efterl. breve fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé IV, 1900; VII-IX, 1906-22. – Danm.s adels årbog XXXVIII, 1921 526f. Troels G. Jørgensen: Danm.-No.s højesteret, 1930. Sverre Steen i Det norske folks liv og hist. VII, Oslo 1933 280f 302.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig