Adolph Fuchs, d. 6.11.1662, officer. Død i Brügge. F. der altid betjente sig af det tyske sprog, var formentlig flamlænder, men om hans herkomst og første ungdom vides intet sikkert. 1645 var han fændrik ved infanteriet i Holsten, men forsvinder derefter ved reduktionen efter krigen indtil han 1652 som obertsløjtnant atter kom til Danmark sammen med U. C. Gyldenløve for at hverve folk til spansknederlandsk tjeneste. Febr. 1657 var han oberst i Brabant og fik fra Kbh. oversendt penge til Antwerpen til hvervning af officerer og underofficerer til et regiment, der dernæst dannedes ved afgivelse af mandskab fra skånske regiment. I april s.å. fik han patent som dansk oberst og blev, skønt "fremmed", midlertidig kommandant i Malmø. Før krigsudbruddet deltog han i krigsrådene sammen med Axel Urup (1601-71) og Gyldenløve og frarådede ligesom disse at efterkomme kongens ønske om et forhastet indfald over grænsen, hvorefter han deltog i kampene i Halland, blev generalmajor og i okt. sluttede sig til Urups og Trampes henstilling om at det stærkt medtagne skånske korps lagdes i vinterkvarter. I dec. s.å. påtog han sig opstillingen af et hvervet infanteriregiment på 1000 mand at levere komplet i Øresund april n.å., og modtog hertil i jan. n.å. i Amsterdam 13.000 rdl. hvervepenge. Den hastige fred i Roskilde standsede hvervningerne, og F. vendte' tilbage til Kbh. og resterne af sit gamle regiment dér. Da Hans Schack under den påfølgende belejring af Kbh. lod den hidtidige kommandant på Christianshavn arrestere for at have set gennem fingre med, at amagerbønderne sneg sig ud gennem porten, fik F. kommandoen over garnisonen her og borgerne på Christianshavn samt de indtrukne amagerbønder, og stormnatten afslog han svenskernes gentagne angreb på denne bydel. Kort efter blev han chef for det i Jylland spredte udskrevne regiment af Århus og Ribe stifter, hvilket skulle søges samlet med andre afdelinger nord for Limfjorden; men han selv blev fra juli s.å. guvernør (lensmand) og kommandant på Bornholm. Han behandlede her ægteparret Ulfeldt meget hårdt, navnlig efter det mislykkede flugtforsøg, og med bornholmerne kom han hurtigt på krigsfod, hvorfor han dec. 1661 forlod øen; n.å. blev han guvernør i Nyborg fæstning og amtmand over Nyborg amt. 1661 var han blevet medlem af Rigskollegiet. Under en orlovsrejse blev han i Brügge dræbt på gaden af Christian Ulfeldt som hævn for hans behandling af dennes forældre. F. var uden tvivl en dygtig soldat, men hidsig og voldsom.

Familie

gift Maria Jeanne (Jenne) Roetcaes (død tidligst 1669)

Ikonografi

Kobberstik af C. van Caukercken efter mal. af J. Maes; efter dette stik 1746 og træsnit 1885.

Bibliografi

S. Birket Smith: Leonora Christina grevinde Ulfeldts hist. II, 1881. Carl Bruun: Kbh. II, 1890. Leonora Christina Ulfeldt: Jammers minde, udg. Johs. Brøndum-Nielsen og C. O. Bøggild-Andersen, 2. udg. 1960. O. Kyhl: Den landmilitære centraladministrations embedsstat, 1973 3.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig