Aksel Tovborg Jensen, 8.2.1911-4.2.1981, kemiker. Født på Klostermølle, Gudum sg., Ringkøbing amt, død i Valby, begravet i Gudum. T. J. blev student 1929 (mat.-naturvid.) ved Statens og hovedstadskommunernes etårige aftenkursus, Kbh., hvorefter han begyndte studiet til kemiingeniør ved Den polytekniske læreanstalt hvor han blev cand.polyt. 1934. Efter fire måneder som ulønnet assistent hos J. N. Brønsted blev han videnskabelig assistent hos professor Niels Bjerrum ved landbohøjskolens kemiske laboratorium. Han var tillige lektor i kemi ved Danmarks tandlægehøjskole 1946–49. 1949 udnævntes T. I. til professor i kemi ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole. 1948 blev han dr.phil. ved Kbh.s univ. på afhandlingen Krystallinske Salthydrater. Denne afhandling var stimuleret af ophold hos W. L. Bragg i Manchester og hos Gunnar HSgg i Uppsala. Arbejdet omfattede dels de tidligere klassiske opfattelser af salthydraters struktur og dels de opfattelser der kunne udledes af hans egne røntgenografiske undersøgelser af fx strontiumchlorid- og baryumchloridhydrater. T. J. var den første kemiker der i Danmark optog brugen af røntgenkrystallografiske undersøgelser, og han har indført mange yngre videnskabsmænd også fra andre institutioner i røntgenkrystallografien. Senere har T. J. videnskabeligt desuden beskæftiget sig med sammensætningen af danske jorder (ler- og sandmineraler) og i de senere år med tilgængeligheden af vigtige mineralstoffer for husdyr og for planter. Her bør navnlig hans undersøgelser af opløsningshastigheden af calciumcarbonatprodukter (jordbrugskalk), ved den pH man har i jord, nævnes. Også hans mange studier over syntetiske og naturlige calciumphosphater bør fremhæves. T. J. har været en af de værdsatte og markante lærere ved landbohøjskolen. Hans forelæsninger og eksaminationer var inspirerende og relevante. Han prøvede altid på at få de studerende til at se kemien i en sammenhæng med menneskehedens erkendelsesmæssige udvikling. Citater fra Bibelen og andre fundamentale skrifter var altid et naturligt led i undervisningen. T. J. har til gavn for de danske jordbrugserhverv udført et betydningsfuldt udvalgsarbejde i forbindelse med fastsættelse af normer og analysemetoder for handelsgødninger og foderstoffer, et arbejde som ikke er blevet mindre efter Danmarks indtræden i EF. Dette udvalgsarbejde har i øvrigt givet inspiration til flere videnskabelige undersøgelser. Han har været en fremtrædende person inden for dansk kemi og jordbrugsvidenskab. Hans bidrag har altid været velovervejede og undertiden provokatoriske, men provokationerne har altid haft en videnskabelig baggrund der ikke blot opfordrede, men også tvang til nøjere eftertanke. T. J. var formand for Foreningen af videnskabeligt uddannede tjenestemænd ved de højere læreanstalter 1945–46, medlem af Provisional International Crystallographic Committee 1946–48 og af den internationale krystallografunions eksekutivkomité 1954–57. Han har været medlem af Det kgl. danske videnskabernes selskab fra 1952, formand for dettes kassekommission og medlem af flere interne udvalg inden for dette. Han har været medlem af Carlsbergfondets direktion samt af bestyrelsen for Carlsbergfondets biologiske institut 1965–72, formand for Carlsberg laboratoriernes bestyrelse 1960–72, medlem af bestyrelsen for De forende Bryggerier A/S 1970–72, formand for bestyrelsen for Knud Sands legat 1975, medlem af den naturvidenskabelige kommission for statens almindelige videnskabsfond 1952–60, medlem af atomenergikommissionen 1968 til dens nedlæggelse 1976, medlem af Kungl. vetenskaps societeten, Uppsala 1958 og af Akademiet for de tekniske videnskaber fra 1959.

Familie

Forældre: gårdejer, politiker Kristen T. J. (1865–1920) og Ane M. Bjerre Jacobsen (1867–1942). Ugift. -Bror til S. T J.

Udnævnelser

R. 1955. R.1 1964. K. 1977.

Ikonografi

Buste af Knud Nellemose, 1973 (Carlsberglab. og Carlsberg mus.). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1948 169f. – Stamtvl. over Bjerre-slægten fra Bjerre, 3. udg. ved Frits Bjerre, 1978 176. – Levnedsberetning i ordens-kapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig