Alexander, 20.1.1573-13.5.1627, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg. Født på Sønderborg, død sst., begravet i Sønderborg slotskapel. A. studerede 1596 i Rostock og boede i de førsje år efter sit ægteskab på godset Beck i bispedømmet Minden i Westfalen som han havde købt af brødrene v. Quernheim. Senere opholdt han sig som oftest hos den gamle fader på Sønderborg. Da denne døde 1622 arvede A. ifølge testamentet hovedlodden i det lille hertugdømme, nemlig Sønderborg by, slot og ladegård tillige med gårdene Rønhave, Gammelgård og Kegnæs på Als samt Sandbjerg i Sundeved, alt med tilliggende bøndergods. Den ældste broder, Christian, der levede ugift, måtte nøjes med Ærø, og den næstældste, Ernst, var faldet i kejserlig tjeneste i Ungarn. Tre yngre efterlevende brødre, Hans Adolf, Philip og Joachim Ernst, fik henholdsvis Nordborg, Glücksborg og Pløn. Brødrene fik i fællesskab samhåndsforlening med Slesvig og Holsten. A. havde da en talrig familie og var bebyrdet med en ikke ubetydelig gæld. Han førte højrøstet klage over fædrenearvens stærke udskiftning der gjorde det særlig vanskeligt at fortsætte hofholdningen på Sønderborg slot. Da derfor den ugifte broder Hans Adolf af Nordborg 1624 døde afkøbte A. ham på dødslejet for en forholdsvis ringe sum de tre store gårde Østerholm, Rumohrs- og Melsgård, og Christian IV stadfæstede for slægtens anseelses skyld købet som lensherre. Imidlertid anerkendtes det hverken af broderen Frederik som efter testamentet arvede Nordborg, eller af de andre brødre. Striden endte med at A. beholdt Rumohrsgård men gav afkald på de to andre. Dagen før sin død havde A. gjort testamente og heri fastsat at hans hustru skulle sidde i uskiftet bo for at få gælden betalt, den ældste søn, Hans Christian, arve det hele len men indtil videre forblive ugift. Enkehertuginde Dorothea forestod da også hertugdømmet i de følgende trange krigsår men var ikke i stand til at afbetale gælden som tværtimod stadig voksede. Hun gik derfor ind på at brødrene 17.12.1633 sluttede en arveoverenskomst, efter hvilken Hans Christian tiltrådte hertugdømmet mod at betale en årpenge til sin moder og hver af brødrene og medgift til søsteren. A. blev stamfader til huset Sønderborg, efter 1863 den ældste gren af Oldenborgernes slægt. Hans søn Ernst Günther byggede Augustenborg på Als, August Philip fik godset Beck og blev stamfader til det nuværende danske kongehus. De andre sønners efterkommere uddøde i det følgende århundrede, og datteren Sophie Cathrine (1617–96) levede i barnløst ægteskab med den sidste greve af Oldenburg, Anton Günther (1583– 1667).

Familie

Forældre: hertug Hans den Yngre af Sønderborg (1545–1622) og Elisabeth af Braunschweig-Grubenhagen (død 12.2.1586). Gift 26.11.1605 i Oldenburg med Dorothea, født 25.8.1579, død 5.7.1639, d. af grev Johan Günther af Schwarzburg (1537–86) og Anna af Delmenhorst (1539–79). – Far til August Philip.

Bibliografi

Runde: Alexander von Holstein-Sonderburg und Dorothea von Schwarzburg; eine diplomatisene Geschichte zweyer Liebenden, 1803. F. v. Krogh: Beiträge zur älteren Gesch. des Hauses Holstein-Sonderburg, 1877 34–37. Kr. Erslev: Augustenborgernes arvekrav, 1915. Jørgen Steen Jensen: Hertug Hans den yngre, 1971.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig