Alfr. Krarup, Alfred Krarup, 30.12.1872-8.7.1950, bibliotekar, historiker. Efter faderens meget tidlige død flyttede familien til København, og Alfred Krarup blev 1890 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn. Han påbegyndte derefter det historiske studium og kom hurtigt ind i en vennekreds bestående af bl.a. Aage Friis, M. Mackeprang, Johannes Lindbæk og H.V. Clausen, og den indflydelse de fik på ham med hensyn til historisk syn og politisk opfattelse blev af varig betydning for ham. Efter sin embedseksamen 1896 kom han for første gang på studieophold i Rom og blev året efter ansat som assistent ved filologisk-historisk laboratorium, en stilling han varetog til 1909, samt lærer ved Vestre Borgerdydskole, et hverv han fortsatte med helt til 1935. 1898–1942 virkede han ved universitetsbiblioteket, først som assistent, fra 1911 som bibliotekar (I).

Alfred Krarup blev i årenes løb beskæftiget med alle sider af bibliotekets virksomhed, men en lang årrække var han leder af udlånet; til trods for en vis strenghed i sit væsen viste han stor imødekommenhed og hjælpsomhed og var sammen med andre af sine kolleger med til at give universitetsbiblioteket præg af et meget publikumsvenligt bibliotek. En årrække var Alfred Krarup leder af bibliotekets håndskriftsamling, og med den flid der kendetegnede hele hans virksomhed fik han i løbet af få år gennemført en nyordning og 1929–35 udgivet det meget nyttige hjælpemiddel Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter i Samlingerne E donatione variorum, Additamenta, Rostgaards, Schiønnings og Ørsteds Samling I-II (samlinger der 1938 blev overført til Det kgl. bibliotek). En populær oversigt over håndskriftsamlingen gav han i samleværket Ex bibliotheca universitatis Hafniensis, 1920.

Alfred Krarups navn vil for altid være knyttet til dansk historisk bibliografi idet han allerede 1899 begyndte at levere årlige fortegnelser over dansk historisk litteratur til Historisk Tidsskrift, en virksomhed han fortsatte til 1924 ligesom han senere leverede danske bidrag til internationale historiske bibliografier. Hans hovedindsats som bibliograf er det store værk Dansk historisk Bibliografi til Udgangen af 1912 I-III, 1917–27 (nyt optryk 1929) som, ikke mindst takket være hans medudgiver B. Erichsen, er et bibliografisk standardværk hvis kvalitet ikke let lader sig overgå.

– Ved siden af en værdsat indsats som bibliotekar, lærer og bibliograf har Alfred Krarup takket være en legendarisk flid og en meget stor arbejdsevne skabt sig et fremtrædende navn i dansk historieforskning som udgiver af Vatikanarkivets kildemateriale til dansk historie. De pavelige arkiver blev åbnet for forskningen 1881, og som nybagt cand. mag. blev Alfred Krarup af Carlsbergfondet sendt på den første af en lang række studierejser til Rom for at videreføre den af L. Moltesen påbegyndte udgivelse af pavelige aktstykker vedr. Danmark, Acta pontificum Danicum 1316–1536, og sammen med Joh. Lindbæk udgav han 1907–15 værkets bd. II-VI og alene udgav han bd. VII 1943. Endvidere udgav han Bullarium Danicum 1198–1316, 1931–32 og sammen med W. Norvin 1932, akterne fra ærkebispestridighederne 1253–1321 i Acta processus litium inter regem Danorum et archiepiscopum Lundensem. Alfred Krarup har således udgivet ca. 5000 sider latinsk tekst og har derved fremlagt et uvurderligt kildemateriale for forskningen i dansk middelalderhistorie. Alfred Krarups indsats som historiker er hans højt fortjenstfulde virksomhed som bibliograf og udgiver, men hans selvstændige forfattervirksomhed er begrænset. Han har i værket Rom og Danmark (1935–42) skrevet om Danmarks forhold til pavestolen 1417–1536 og i samme værk redegjort for den nordiske vatikanforskning, et emne han også har behandlet i en artikel i Historisk Tidsskrift 9 r. III, 1925. I jubilæumsskriftet for Borgerdydskolen 1937, har han skrevet kapitlet om skolen under rektor Johannes Helms. Alfred Krarup var medlem af bl.a. Selskabet til udgivelse af kilder til dansk historie, Samfundet för utgifvande af handskrifter rörende Skandinaviens historia og bestyrelsen for den skandinaviske forening i Rom.

Familie

Alfred Krarup blev født på Fogedgården i Rold ved Hobro, døde på Mesnalien v. Lillehammer, Norge, og er begravet i Kbh. (Solbjerg). Forældre: forpagter Albrecht Thaer Krarup (1843–76) og Christine Arnoldine Grønnerup (1851–1923). Gift 1. gang 2.7.1903 i Rom med Marie Caroline Constance Amalie (Maia) Caspari, født 10.11.1867 i Kristiania, død 25.2.1922 i Kbh., datter af professor, dr. teol. Carl Paul Caspari (1814–92) og Constanze Amalie Marie v. Zezschwitz (1830–1918). Gift 2. gang 28.12.1923 på Hamar med Julie Aagot Caspari, født 18.1.1895 i Tromsø, død 6.7.1974, datter af adjunkt, senere lektor Josef Immanuel v. Zezschwitz Caspari (1857–1950) og Vilhelmine Christiane (Mimi) Sømme (1863–1950). Far til Per Krarup.

Udnævnelser

R. 1927. DM. 1943.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Studenterne fra 1890, 1915 58. Sv. Dahl i Nord. t. för bok- och biblioteksväsen XXXVII, Upps., Sth. 1950 128f. Per Krarup: A. K. 1872–1972, 1972. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig