Anders Tybjærg Hansen, Anders Emil Tybjærg Hansen, 5.3.1915-30.4.2006, læge. Anders Tybjærg Hansen blev student 1933 fra Frbg. gymnasium og fik 1941 lægevidenskabelig embedseksamen ved Kbh.s univ. med udmærkelse og havde da 1937-39 nået at være demonstrator anatomiae ved universitetets med.-anat. institut. Efter turnus- og kandidattjeneste ved hospitaler i provinsen og i Kbh. blev Anders Tybjærg Hansen 1944-56 ansat ved med. afdeling B på Rigshospitalet hvor E. Warburg hurtigt vidste at sætte Anders Tybjærg Hansens betydelige elektroforskerbegavelse i gang. 1947 foretoges i afdeling B de første hjertekateterisationer i Skandinavien hvortil Anders Tybjærg Hansen havde udviklet en teknisk meget effektiv trykmålingsteknik som senere kunne finde anvendelse også ved lever- og nyrekateterisationer.

1945 studerede han i Stockholm, 1946 i London – og var 1949 i Schweiz. 1949 disputerede han for den medicinske doktorgrad ved Kbh.s universitet om Pressure Measurement in the Human Organism hvor han ud fra selvkonstrueret elektrisk kondensatormanometerteknik dokumenterede sin elektrotekniske formåen og store klinisk-fysiologiske indsigt. 1950-51 uddybede Anders Tybjærg Hansen sine studier som Rockefeller-fellow ved Duke University, Johns Hopkins hospital (Baltimore) og Bellevue hospital (N.Y.) i USA – efter i 1950 for WHO at have været medlem af et thoraxkirurgisk instruktionshold til Tyrkiet og Israel. De følgende år publicerede han en række arbejder om klinisk-fysiologiske emner, om medikoteknik og om medicinsk behandling, og 1956 udnævntes han til chef for medicinsk afdeling Bs cardiologiske laboratorium hvorunder tillige lagdes det af medicinsk afdeling A udviklede respirations-fysiologiske laboratorium. Tre år senere blev han lektor i klinisk medicin ved Kbh.s univ. og efter Warburgs afgang 1962 udnævnt til professor i intern medicin samme sted. Han beklædte professoratet indtil 1985.

1959-61 var Anders Tybjærg Hansen Sophie Fricke-fellow ved biofysisk laboratorium, Rockefeller Univ., USA hvor han udviklede apparatur til hurtig bestemmelse af blodets colloidosmotiske tryk, og 1963 var han gæsteprofessor ved Univ. of Perth, Western Australia. Den af E. Warburg skabte udbygning af hjertelidelsernes diagnostik ved klappefejl, hjertedefekter og af vurderinger og indstillinger til kirurgisk behandling er blevet yderligere fremmet ved Anders Tybjærg Hansens initiativer og indsats, og han har samtidig nået at tilrettelægge en særdeles grundig undervisning af studenterne og af kolleger verden over ved udstrakt kursus- og symposieundervisning – bistået af overlægerne ved afd. B. Henning Olesen og Johan Georg. For praktiserende læger skrev Anders Tybjærg Hansen om hjerte-karsygdomme i Medicinske specialer i lægepraksis, 1956 og for studenterne om karsygdomme i de stadig udvidede udgaver af Medicinsk Kompendium. Han ydede endvidere et meget stort arbejde for at popularisere forebyggelsen af hjerte- og kredsløbssygdomme gennem Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse, han blev viceformand i foreningen 1963 og dens effektive formand 1967-86. Han skabte gennem denne institutions fond mulighed for kraftigt økonomisk at fremme en række videnskabelige arbejder af betydning for hjertesygdommenes vurdering og behandling.

I 1970erne indrettedes i afdeling B ydermere et sengeafsnit til stofskifteundersøgelser ved langvarigt sengeleje, og afdelingen har endvidere gjort en teknisk-operativt fremstående indsats inden for hjertepacemaker-behandlingen og for befolkningsundersøgelser med henblik på kost og på træning ved hjerte- og kredsløbslidelser. Med evne for at overkomme det utrolige – kendt var han for sine daglige løbeture og sin tobaksafsky – havde Anders Tybjærg Hansen en række tillidshverv. 1969-72 censor i medicinsk elektronik ved Danmarks tekniske højskole, 1957-61 næstformand i bestyrelsen for Dansk selskab for klinisk kemi og klinisk fysiologi (var blevet specialist i klinisk kemi og laboratorieteknik 1948, intern medicin 1953, kredsløbssygdomme 1964, cardiologi 1966 og klinisk fysiologi 1967), 1958-68 medlem af bestyrelsen for Danske interne medicineres organisation, 1959 af WHO Expert Advisory Panel on Cardiovascular Diseases, 1963-68 af bestyrelsen for Dansk selskab for intern medicin, 1963-68 af Nordisk samarbejdskommission for arktisk forskning og 1964-68 formand for Dansk cardiologisk selskab.

1964-67 var Anders Tybjærg Hansen tilforordnet sundhedsstyrelsens specialistnævn for intern medicin og sagkyndig rådgiver for sundhedsstyrelsen i intern medicin 1967-74. 1965-68 formand for Medicinsk selskabs forskningskomité og 1966-72 formand for medikoteknik-udvalget under Akademiet for de tekniske videnskaber. 1967-75 i The Board of directors of International Cardiology Foundation. 1968 medlem af Kbh.s universitetets EDB-udvalg, 1972-89 af levnedsmiddelrådet samt 1972-76 Rigshospitalets medlem af RECKUs repræsentantskab. 1977 var Anders Tybjærg Hansen WHO-konsulent til rådighed for sundhedsvæsenet i Sri Lanka og igen 1978-79. Anders Tybjærg Hansen modtog 1964 Gert Espersens hæderspris, 1975 Rasmus Faber Westergaards legat.

Familie

Anders Tybjærg Hansen blev født i København (Vanløse).

Forældre: porcelænsmaler Johannes Hansen (1883-1976) og Agnes Josepha Jacobsen (1885-1975). Gift 1.10.1942 i Randers (Skt. Morten) med Inger Nord, født 13.9.1922 i Kbh., d. af manufakturhandler Gustav Valdemar N. (1894–1979) og Jenny Margrethe Laurine Svejbæk Jensen (1899-1987).

Udnævnelser

R. 1967. R1. 1977.

Ikonografi

Tegn. af H. Lollesgaard (Kgl. bibl.). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1950 266. – Kbh.s univ. 1479-1979, red. Sv. Ellehøj VII, 1979.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig