Andreas Frølund, 5.5.1669-1.11.1731, professor. Efter fredsslutningen 1679 flyttede Andreas Frølund med sine forældre til København, kom i Vor Frue skole, blev student derfra 1689 og huslærer hos professor Cosmus Bornemann, til hvis familie han fra den tid var nøje knyttet. 1692 tog han attestats, og 1696 blev han magister. I fem år var han alumnus på Borchs kollegium. Han blev kaldet såvel til Slagslunde og Ganløse sognekald på Sjælland som til rektoratet på Herlufsholm, men afslog begge kaldelser i håb om at han ved snarlig vakance i Sorø ved biskop Henrik Bornemanns protektion skulle opnå rektorpladsen der. Håbet slog heller ikke fejl idet han 1700 blev ansat som hjælper hos den gamle rektor Chr. Ørn i Sorø, og halvandet år senere (1702) efterfulgte han ham ved hans død.

Han blev dog ikke længe her da han allerede 1705 blev rektor i København hvor skolen var kommet i ynkelig forfatning. 1708 blev han tillige professor ved universitetet, først i metafysik, 1709 i hebraisk. 1720-21 var han universitetets rektor og fra 1720 efor for Valkendorfs kollegium. Foruden akademiske disputatser om hebræiske antikviteter der bl.a. vidner om godt kendskab til engelsk teologisk litteratur, har man af ham en revideret udgave af Jens Dinesen Jersins latinske grammatik og et udførligt sørgeprogram i folio over rektor i Roskilde, mag. Peder Schade(Schadæana Metamorphosis, 1712). Han udarbejdede desuden en fortsættelse af R. Vindings værk Academia Hauniensis der dog aldrig så lyset. Af en samtidig beskyldes Andreas Frølund for at have været "snapsagtig", ligesom der klages over at han var noget langsom og vanskelig i forhandlinger om litterære spørgsmål.

Familie

Andreas Frølund blev født i Verpinge i Skåne, død i København, begravet i Frue kirke. Forældre: forvalter ved Lund domkirkes gods, senere byfoged i Neksø og Åkirkeby Mikkel Frølund (Frøling) (død 1697) og Bodil Eriksdatter Frenderup. Gift 10.3.1706 i København med Magdalene Foss, født 1688, begravet 18.5.1737 i København (Frue kirke), datter af forstander for Sorø skole, dr.med. Laurids Foss (1637-1703) og Barbara Rosenberg (1662-1734).

Bibliografi

Danske saml. IV, 1868-69 106. Falsteriana, ved Chr. Bruun 1869 96. Kirkehist. saml. 4. r. II, 1891-93 349. Pers. hist. t. 6. r. V, 1914 196; sst. 8. r. V, 1926 274. – A. Thura: Idea hist. lit. Danorum', Hamburg 1723 31 186-88. Progr. fun. univ. Hafn. over Andreas Frølund, 1731. H.G. Olrik: Oversigt over forstandere1 og lærere ved den kgl. skole i Sorø 1586-1737 = Årsskr. for Sorø Akad.s skole 1926-27 – 1929-30. Th. Wotschke i Schriften des Vereins für schlesw.-holst. Kirchengesch. 2. r. IX, Kiel 1932 320.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig