Peder Schade, 13.11.1641-18.2.1712, rektor. Født i Roskilde, død i Kbh., begravet i Roskilde domk. S. gik først i skole i Roskilde, siden på Herlufsholm, derpå atter i Roskilde hvorfra han blev student 1660. S.å. blev han hører sst., men efter at have taget teologisk attestats (i Sorø) 1663 drog han ud på en næsten fireårig udenlandsrejse. Han studerede i Leiden, i Paris, og senere i Padova hvorfra han rejste hjem over Schweiz og Tyskland med længere ophold i Wittenberg. Udenlands havde han dyrket de filosofiske videnskaber og medicin, og efter sin hjemkomst havde han ønsket at gå videre i det medicinske fag, men under påvirkning fra sin far besluttede han sig for skolevæsenet. 1666 blev han vikarierende rektor i Roskilde, 1669 fik han efter s.å. at have taget magistergraden kongeligt løfte om succession, og 1671 blev han virkelig sin fars efterfølger som rektor og samtidig kannik i Roskilde kapitel. Ved dettes ophævelse 1682 føjede han til rektorembedet stillingen som lector theologiæ og notar i tamperretten. S. roses som en nidkær og for sine disciples personlige vel omsorgsfuld skolemand der også gjorde sig fortjent af skolens økonomi ved 1671 at få udvirket en betydelig refusion af jordegods til erstatning for et tab af indtægter skolen havde lidt. S. var særdeles velstående og efterlod sig en formue på ca. 25 000 rdl., en kostbar kuriositetssamling og et ypperligt bibliotek (på 1550 bind). Han stod i brevveksling med talrige af sin samtids lærde. En udførlig og interessant "Journal", som han havde ført på sine studierejser, synes tabt allerede i 1700-tallet. 1674 udgav han sin fars efterladte lærebøger.

Familie

Forældre: rektor Hans Pedersen Kalundborg (1599–1671) og Bodil Danclefs(datter) (ca. 1623–1700). Gift 1. gang 29.9.1669 i Roskilde med Margretha Bülche, død 1676 (gift 1. gang 1660 med sognepræst ved Roskilde domk., provst Jens Trojel, 1631–66), d. af præsident i Kbh. Peter Bülche (1605–71) og Margarethe Thomas (død 1663). Gift 2. gang 7.5.1678 i Kbh. med Karen Bartholin, født 26.1.1656 i Hillerød, død 2.3.1698 i Roskilde, d. af rektor ved Fr.borg skole, professor, mag. Albert Bartholin (1620–63) og Karen B. Haagensen (død 1662). – Far til Hans Schade.

Bibliografi

Pers. hist. t. II, 1881 205; 6.r.VI, 1915 299; 9.r.I, 1928 114. – [Andreas Frølund:] Schadæana metamorphosis, [1712]. Chr. Giessing: Nye saml. af jubellærere 11,1, 1781 (reprodug. 1979) 153–73. S. N. J. Bloch: Bidrag til Roskilde domskoles hist. I, 1842 59–62. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 3.r.V, 1884–86 545. Jens Bircherod i Pers. hist. t. 9,r.II, 1929 168. Vict. Hermansen i Fra Kbh.s amt 1935, 1936 83–104. Sst. 1951 68–70 (om Cathrine Bartholin).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig