Antonius Bryske, ca. 1500-11.7.1566, rigskansler. Død på Langesø, begravet i Vigerslev k. B. studerede i sin ungdom ved Kbh.s universitet og senere i udlandet, i hvert fald i Wittenberg (1519). Efter sin hjemkomst blev han kannik i Viborg og kansler hos biskop Jørgen Friis. Efter reformationen 1536 gik han i Danske kancellis tjeneste som sekretær (1538 havde han et kannikedømme i Roskilde, 1539 fik han Vissenbjerg birk i forlening). I kancelliet må hans arbejde snart være blevet påskønnet thi han avancerede hurtigt. Han blev 1538 sendt til Norge med den indkaldte sachsiske bjergmester Hans Glaser der skulle undersøge mulighederne for bjergværksdrift, og snart efter blev han bjerghøvedsmand1 for de nyoprettede bjergværker i Norge og forlenedes med Skien len og Gimsø kloster (inden 29.6.1541). Da rigskansleren Jørgen Henningsen Qvitzow 1544 døde kaldtes B. ned fra Norge for at blive hans efterfølger. Han blev samtidig rigsråd og forlenedes med provstiet i Odense som også hans forgænger havde haft, og som fra nu knyttedes fast til rigskanslerembedet. Han fik desuden 1554 kantordømmet i Ribe og 1559 provstiet i Viborg. Om hans position vidner de mange hverv der overdroges ham. 1545 betroedes det ham at oppebære hele landeskatten og adelens store lån til afbetaling på gælden på Kieleromslaget 1546. 1548 var han blandt hertug Frederiks ledsagere på rejsen til Norge, og 1554 var han med til forhandlingerne med de svenske i Elfsborg. Vel kan hans indsats ikke påvises i det enkelte, men den har utvivlsomt ikke været ringe. Han berømmes af samtiden for sin karakter og sin lærdom. Han var ejer af et endnu bevaret håndskrift af Skånske lov. Efter sin far arvede han Langesø på Fyn som dog først han gjorde til en anselig ejendom. 1554 byggede han en ny stor hovedbygning.

Familie

Forældre: Eiler B. (død 1529) og Karen Gyldenstierne (død senest 1551). Ugift. - Bror til Sidsel B.

Ikonografi

Mal. 1554, formentlig af J. Binck (Fr.borg). Relief på ligsten ca. 1560 (Vigerslev k.), gengivet 1878 i kemitypi efter tegn. 1762 af S. Abildgaard.

Bibliografi

Diplomatariun norv. XI, 1884 757f; XVI, 1903 746f -B. S. Thorsen i Danske mag., 4.r.IV, 1878 287-306. P. Colding: Studier i Danm.s politiske hist., 1939.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig