Asger Nyholm

Artikelstart

Asger Nyholm, 3.8.1901-8.8.1989, seminarierektor. Født på Frbg. (Skt. Thomas). N. blev student (Frbg.) 1919 og cand.teol. 1926; efter studier i Strasbourg var han 1927-28 hjælpepræst i Sandager på Fyn, blev 1933 cand.mag. (historie), var en kort tid lærer i Kbh., blev 1934 seminarielærer i Ribe og var 1947-68 rektor for Tønder seminarium. 1947 blev N. dr.teol. på afhandlingen Religion og Politik, et banebrydende arbejde der overbevisende dokumenterede hvordan disse to "funktioner" hos D. G. Monrad holdtes skarpt adskilt; om Monrad skrev han også i Danske studier (1958), 1961 udgav han Monrads Efterladte Prædikener, og i festskriftet til Lolland-Falster stifts 150-års jubilæum 1955 skildrede han s.å. stiftets bisper 1849-87; tilsvarende afhandlinger er fx publiceret i Haderslevbindet af P. Nedergaards præste- og sognehistorie; han har også medvirket ved flere samleværker, således skrevet om nationalliberalismen i Folkestyrets Mænd (1949). Et vigtigt lokalhistorisk arbejde er Nationale og religiøse brydninger i Tønder på sprogreskripternes tid, 1958, men hovedværket – foruden den store disputats – kom først 1980, Slesvigske gejstlige og slesvig-holstenismen indtil 1850, et imponerende arbejde, bygget på omfattende arkivstudier som rummer et væld af personalhistoriske oplysninger og karakteristikker og i lige grad belyser kirkelige, politiske og almenkulturelle forhold hos det slesvigske præsteskab, især i årene 1848-50.

Familie

Forældre: landinspektør, professor H. V. N. (1862-1929, gift 2. gang 1905 med Emmy Julie Valentiner, 1879-1963) og Thora Laura Vilhelmine Strandgaard (1864-1902). Gift 14.7.1933 i Søllerød med Ingeborg Lomholt, født 30.9.1902 i Kbh., død 8.1.1985, d. af direktør i hærens tekniske korps N. E. L. (1864-1919) og Clara E. Fogh Hansen (1879-1973).

Udnævnelser

R. 1959. R1. 1968.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1947 184f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig