H.V. Nyholm, Holger Vilhelm Nyholm, 28.2.1862-27.1.1929, landinspektør, officer. Født i Nibe, død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). Efter alm. forberedelseseksamen 1878 begyndte N. s.å. landinspektørstudiet som afsluttedes 1882. Efter at have aftjent sin værnepligt gennemgik han 1833-85 officersskolens næstældste klasse og udnævntes 1885 til premierløjtnant. Under en øvelse blev han overkørt af en kanon og fik det ene ben slemt læderet. Efter et langt sygeleje gjorde han en tid tjeneste i krigsministeriet og var adjudant ved 2. sjællandske brigade, men måtte 1893 søge sin afsked som officer. S.å. blev han assistent i landmåling ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole og gennemgik 1893-95 officersskolens stabsafdelings geodætiske kursus. Efter professor P. P. Freuchens død blev N. 1895 ansat som lektor og udnævntes 1903 til professor i landmåling ved højskolen. Da han tiltrådte som lærer, ønskede man en udvidelse og modernisering af faget, således at landinspektørerne blev i stand til, foruden hvad der kræves i en almindelig landinspektørpraksis, at påtage sig opmålinger over store landstrækninger. På løsningen af denne opgave satte N. alle sine kræfter ind og begyndte straks et omfattende arbejde med udgivelsen af en række lærebøger: Fejlteori, 1906, Opmaalingslære, 1907-09, Instrumentlære, 1910 og Matematisk Geografi, 1919, samt nogle forkortede udgaver af disse bøger til brug for skov-, have- og landbrugsstuderende. N. var en omhyggelig og ansvarsbevidst lærer der trods en barsk ydre optræden nærede stor omsorg for den enkelte elev. N.s kongstanke var en ny matrikulær opmåling med tilknytning til landstriangulationen. Det var derfor naturligt at han blev medlem og et meget virksomt medlem af nymålingskommissionen af 13.1.1903. Kommissionen fremkom med et omhyggeligt gennemarbejdet forslag til en fuldstændig nymaling af landet, men på grund af omkostningerne blev forslaget henlagt og først genoptaget af det 1928 oprettede Geodætisk institut. For en anden i maj 1919 nedsat nymålingskommission var N. formand til sin død. -N. interesserede sig levende for landinspektørstanden og var 1901-24 redaktør af Tidsskrift for Opmaalings- og Matrikulsvæsen og blev 1925 ved landinspektørforeningens 50 års jubilæum udnævnt til æresmedlem. Også landbohøjskolens administration lagde beslag på N.s store arbejdskraft og administrationsevne; han var 1914-24 undervisningsrådets sekretær. 1914-25 var han medlem af bestyrelsen for Fond til landmænds uddannelse. Endvidere var han fra 1908 til sin død censor i landmåling ved Polyteknisk læreanstalt og medlem af meterudvalget 1908, i hvilken egenskab han 1909 (2. udg. 1912) udgav nogle meget benyttede Særlige Metertabeller. 1925 ramtes N. af en alvorlig sygdom der tvang ham til at søge sin afsked som professor ved landbohøjskolen. – Ved siden af sin faglige virksomhed nærede N. stærkt kirkelige interesser. Han var formand for Østerlandsmissionen 1912-27, ledede som formand for hovedbestyrelsen for Diakonissestiftelsen 1914-24 denne gennem en meget vanskelig periode, var medlem af Mariendal sogns menighedsråd og 1918 af udvalget til gennemførelse af præstelønningsloven for Kbh. og Frbg.

Familie

Forældre: kateket i Nibe, senere sognepræst i Frørup ved Nyborg Lars Christian Christopher N. (1821-1901) og Anna Nicolette Brodera Wibroe (1837-1915). Gift 1. gang 18.5.1895 i Kbh. med Thora Laura Vilhelmine Strandgaard, født 5.1.1864 i Odder, død 28.11.1902 i Vordingborg, d. af læge i Odder, senere distriktslæge på Amager Niels Julius S. (1832-1914) og Henriette Cathrine Lange (1833-99). Gift 2. gang 24.9.1905 i Køge med Emmy Julie Valentiner, født 24.9.1879 i Køge, død 14.12.1963 i Kbh., d. af læge, senere distriktslæge Gustav V. (1837-1923) og Marie Elisabeth Claudine Bruun (1850– 1924).-Far til Asger N.

Udnævnelser

R. 1912. DM. 1922.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Landinspektørforen. gennem SO år, red. S. V. Holland-Møller m.fl., 1925. Tidsskr. for opmålings- og matrikulsvæsen X, 1925 425-43. N. Thorkil-Jensen sst. XII, 1929 49-53, jfr. sst. 54-57. Den danske diakonissestiftelses årbog 1928-29. Berl.tid. 29.1.1929. Politiken s.d. Søren B. Nyholm: Mænd af slægten, 1933 107-09. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig