Axel S. Sabroe, Axel Skovgaard Sabroe, 2.7.1891-29.9.1982, statsskovrider. Født i Silkeborg, død i Helsingør, begravet sst. (ukendtes grav). Efter alm. forberedelseseksamen ved Efter-slægtsselskabets skole i Kbh. studerede S. ved landbohøjskolen hvor han blev forstkandidat 1913. 1913–16 arbejdede han for ØK med hugst af teak i de uvejsomme urskove i det nordlige Thailand. Inden hjemkomsten foretog han en fire måneders studierejse i Japan. 1917–28 virkede han som forstassistent og privat praktiserende skovtaksator. 1928 fik han ansættelse ved statsskovbruget, først som forstassistent og 1936–61 som skovrider på Boller distrikt ved Horsens. 1944–45 var han knyttet til stiftsamtmand P. Herschends kontor i Silkeborg der førte forhandlinger med den tyske besættelsesmagt under departementchefstyret. S.s opgave vedrørte tyskernes krav om arealer og træ i skove og plantager og dette hverv udførte han med fasthed over for tyskerne på anerkendelsesværdig vis (Dansk Skovforen.s Tidssfcr. 1946). 1942–68 var S. tilsynsførende skovrider ved Højkol skov. -På rejser i Sverige havde S. studeret træmåling efter professor Tor Jonsons metoder som, overført på dansk materiale, blev grundlaget for hans disputats ved landbohøjskolen, Rødgranens Form og Formtal, 1939. (Det forsti. Forsøgsvæsen i Danm. XIV). S. var skovrider på Boller hvor E. Moldenhawer tidligere havde virket. Han var ligesom Moldenhawer tilhænger af et naturnært skovbrug hvor den unge, helst selvsåede bevoksning gradvis skulle afløse den ældre skov. En sådan skov passede også godt med hans bestræbelser på at skabe en publikumsvenlig skov. Hans ønske om at skovens gæster skulle forstå skoven gav sig udslag i populære foredrag og artikler om skov, skovbrug og natur. S. var ivrig deltager i forstlige ekskursioner og møder og gav her såvel som i artikler i forstlige skrifter sin mening til kende. Han var sprogkyndig og foretog rejser i Tyskland, Østrig, Holland, Irland og USA, og selv modtog han mange ekskursioner af udenlandske forstmænd på Boller og forestod udenlandske ekskursioner her i landet. Et væsentligt bidrag til udlandets forståelse af dansk skovbrug har S. givet i de af Dansk skovforenings udgivne oversigter: Forstwirtschaft in Dänemark og Forestry in Denmark, begge 1926. Sidstnævnte er kommet i ny udgaver 1947 og 1954. 1954-udgaven er oversat til japansk. 1939–55 var S. formand for kommissionen for skovfogedelevers uddannelse. I tilknytning hertil udarbejdede han ny udgaver af J. Helms' afsnit af Lærebog for Skovfogedelever, 1941 og 1950, og 50 års skovfogeduddannelse, 1956. S. var en flittig skribent. Fra hans hånd foreligger godt 150 bøger, afhandlinger og artikler, især om træmåling, standardisering af tømmer, blandskov, naturlig foryngelse samt om indtryk fra rejser i udlandet. Efter at han var blevet pensioneret har han skrevet væsentlige bidrag til belysning af skovbrugets udvikling i første halvdel af 1900-tallet. 1964 kom erindringsbogen Udenfor skovvejene, og senere Århundredets skovbrug op til 2. Verdenskrig samt Overstandere og deres undergivne (to sidstnævnte i Dansk Skovforen.s Tidsskr. 1964 og 1967). Skoven set indefra, 1966 (ny udg. 1970), var en hårdt tiltrængt introduktion til skove og skovbrug for lægmanden. Blandt hans ikke forstlige arbejder kan nævnes den causerende, bibliofile: Horsenslandet og dets skove..., 1954 og Sabroe slægter. Stamtavler samlet af S., 1967. – Af tillidshverv har S. foruden det krævende hverv som formand for "skovfogedkommissionen" været formand for standardiseringsudvalget for tømmer og bestyrelsesmedlem i statsskovriderforeningen (1949–61). Han var æresmedlem af Skovhistorisk selskab fra 1975.

Familie

Forældre: maskinfabrikant, senere grosserer Thomas Thomassen S. (1863–1942) og Olga Skovgaard (1863–1950). Gift 25.7.1922 i Roskilde med husholdningslærer Elisabeth (Lis) Bruun-Rasmussen, født 14.5.1900 i Hillerød, død 24.11.1983 i Helsingør (Mariæ), d. af kirkeminister Fr. B.-R. (1870–1964) og Emilie C. Spies (1859–1941).

Udnævnelser

R. 1943. DM. 1950.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

A. S. S.: Uden for skovvejene, 1964 (erindr.). – P. Chr. Nielsen i Skovbrugstid., 1975 150f og 1981 176. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig