Bertel Bartholin, 21.9.1614-29.1.1690, filolog. Født i Kbh, død sst., begravet i Frue k. Efter at være blevet student fjorten år gammel (1628) studerede B. først fem år i Kbh. og derpå hos Holger Rosenkrantz på Rosenholm i tre. 1637 begav han sig på en udenlandsrejse som i alt varede i otte år, studerede først tre år i Leiden og dernæst i Frankrig (1640 Orleans), Italien (1641–42 Padova, 1642–43 Rom) og Amsterdam. Han kollationerede skrifter af klassiske forfattere og studerede oldtidsvidenskab, men gav sig også en tid ivrigt af med retsvidenskaben. Efter 1645 at være vendt hjem blev han udnævnt til professor eloquentiæ i Kbh. og tog der magistergraden 1647. I nogle år havde han opsyn med Det kgl. kunstkammer med titel af Antiquarius regius. Til trods for sine omfattende studier nåede B. under sin lange virksomhed som universitetslærer ikke i særlig grad at gøre sig gældende; hans mest omtalte skrift er Commentarius de pænula, 1655; (udg. i forøget skikkelse 1670) hvori han med stor vidtløftighed udvikler den antikke rejsekappes form, farve, stof, anvendelse osv. Ringe værd har hans Exercitatio philologica de Latini sermonis puritate, 1645 hvori han opregner forfattere i fire perioder af latinsk sprog- og litteraturhistorie og giver eksempler på ukorrekte latinske talemåder. En lille disputats om filologiens nytte for de forskellige fagstudier (1653) er heller ikke af stor interesse. – B. ejede Sonnerup og Holbæk slots ladegård.

Familie

Forældre: teolog, læge Caspar B. (1585–1629) og Anna Fincke (1594–1677). Gift 20.6.1647 med Sille Marie Glob, født 21.2.1630 i Køge, død 21.1.1675 i Kbh., begr. i Frue k., d. af sognepræst Christen Lauritsen G. (ca. 1581–1633, gift 1. gang med Karen Richardsdatter Hoffmann (gift 1. gang 1585 med skriver og tolder, senere byfoged i Helsingør Rasmus Lange, t ca. 1595. Gift 2. gang 1599 med borgmester sst. Jørgen Rywold, død 1604), gift 2. gang med Johanne Hansdatter Resen, død 1621, gift 3. gang med Bodil Jensdatter) og Margrethe Braem (død 1633). – Bror til Albert B., Rasmus B. og Thomas B. (1616–80).

Bibliografi

Breve fra og til Ole Worm, udg. H. D. Schepelern, II-III, 1967–68. – Danm.s adels årbog XLIX, 1932 II 119. E. Vinding: Regia academia hauniensis, 1665 363–66. H. C. Bering Liisberg: Kunstkammeret, 1897 91 126. Axel Garboe: Thomas Bartholin I, 1949 21f 46f. H. Paulsen: Sophie Brahes regnskabsbog 1627–40, 1955 213f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig