C.A. Thortsen, Carl Adolph Thortsen, 22.12.1798-3.8.1878, rektor, filolog. Født i Kbh. (Petri), død sst. (Frue), begravet sst. (Ass.). Efter at være blevet student 1817 fra Metropolitanskolen studerede T. først teologi, siden æstetik og filologi, uden dog at tage nogen afsluttende eksamen. Han var levende optaget af dagens æstetiske spørgsmål, vandt 1821 universitetets guldmedalje og sluttede sig i venskab til Henrik Hertz, P. V. Jacobsen og L. Kilde. Samtidig underviste han i de gamle sprog i Borgerdydskolen på Christianshavn indtil han 1826 blev adjunkt i Helsingør. Nå. tog han magistergraden på en afhandling om konjunktiv i latin (De conjunctivo modo eiusquc usu in lingua Latina), og 1836 disputerede han efter indbydelse for den filosofiske doktorgrad på en ganske lille afhandling De Physiognomonia Homeri. Efter således at have kvalificeret sig blev T. 1837 overlærer i Roskilde og 1844 rektor i Randers. I sidstnævnte stilling blev han kendt for sin samvittighedsfulde embedsførelse og strenghed. Som den reserverede personlighed han var trådte han ikke i nærmere berøring med sine disciple, men en række senere udgivne skolctestimonier fra hans hånd viser at han har haft et meget godt blik for disciplenes psykologiske ejendommeligheder. Ved højtidelige lejligheder udviklede han i sine skoletaler konservative anskuelser om betydningen af grundig tilegnelse af de enkelte fags elementer og om værdien af virkelig åndsdannelse i forbindelse med alsidig karakterudvikling. Kun 59 år gammel tog T. 1857 sin afsked og levede resten af sit liv i Kbh., nu som altid i stille tilbagetrukkenhed, optaget af læsning og studier og som altid en kritisk tilskuer til foreteelserne i en tid han ikke kunne folge med sympati. T. var en kundskabsrig og gennemdannet mand, men af natur mere receptiv end produktiv. I sine yngre år skrev han dog forskellige æstetiske småting og især en række, til dels skarpe, recensioner i Maanedsskrift for Litteratur. 1839 udgav han Historisk Udsigt over den danske Litteratur indtil Aar 1814, den første skolebog i sin art herhjemme, værdifuld især ved at bygge på en omfattende forfatterlæsning og ved sin korte, knappe, om end noget tørre fremstillingsform. Derimod har den sin svaghed i mangel på skarpere periodeinddeling og i mindre tilfredsstillende behandling af tidsrummet før Holberg. T.s litterære hovedværk er Forsøg til en dansk Metrik I-II, 1833–34, banebrydende i vor litteratur, om end stærkt afhængig af den spekulative tysker A. F. Bernhardi. Som frugt af skarp iagttagelsesevne, grundigt studium og selvstændig tænkning blev dette arbejde i høj grad værdsat af kendere som Chr. og – senere – Ernst v.d. Recke der dog stillede sig kritisk over for en række af T.s teser. Også Georg Brandes anbefalede at studere T.s metrik med den tilføjelse: "det er et fint Par Ører". Efter T.s død kom efterladte Smaaskrifter, 1880. Tit. professor 1853.

Familie

Forældre: silke- og klædehandler, senere stadshauptmand Bernhard T. (1756–1837) og Frederikke Dorothea Karberg (ca. 1765–1847). Ugift.

Udnævnelser

R. 1856.

Ikonografi

Mal. af Just Holm ca. 1857 (Randers statsskole), Efter dette litografi 1880.

Bibliografi

efterl. småskr., 1880 (heri biografi VII-XX og breve 1–51). – Selvbiografi i Kbh.s univ.s Acta solennia ved reformationsfesten 1836, 1837 80f. – Udv. af breve til P. Hjort I, 1867 229 279 281. N. C. L. Abrahams: Medd. af mit liv, 1876 27 72. Ernst v.d. Recke: Principerne for den da. verskunst I, 1881 6–32. J. N. Madvig: Livs-erindr., 1887 76. Vilh. Birkedal: Personlige oplevelser i et langt liv I, 1890 28. Breve fra P. V. Jacobsen, udg. Jul. Clausen, 1899 fi.st. Progr. for Randers statsskole, 1914 19–43 (T.s Testimonia, udg. V. Boetius). Hans Kyrre: Henrik Hertz, 1916 27f. Paul V. Rubow: Dansk litterær kritik i det 19. årh., 1921 (2. opl. 1970) især 189–95. Ole Lund i Fra Fr.borg amt, 1929 60–65. Hakon Muller sst. 1930 19–22. Georg og Edv. Brandes: Brevveksl, med nord. forfattere, udg. Morten Borup II, 1940 36. Poul Møller og hans familie i breve, ved samme II, 1976.-Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig