C.C.A. Gosch, Christian Carl August Gosch, 16.11.1832-12.6.1913, zoolog, politisk forfatter. Født i Kbh. (Garn.), død i London, begravet sst. (Brompton Cemetary). G. blev student 1851 fra Metropolitanskolen og tog magisterkonferens i zoologi 1855. Efter forskellige udenlandsrejser bosatte han sig 1859 i England hvor han forblev til sin død. Han påbegyndte her en livlig skribentvirksomhed idet han gennem engelske blade søgte at påvirke den offentlige mening til gunst for Danmarks standpunkt i det slesvigske spørgsmål. Han var livet igennem en udtalt patriot. G. udgav på den danske stats bekostning The nationality of Slesvig, 1861, Denmark and Germany since 1815, 1862 og Explanalion of the Danish question, 1864. 1862-1906 titulær attaché ved det danske gesandtskab i London.

Som entomolog og elev af J. C. Schiødte skabte han en samling af årevingede insekter der 1872 kom til Zoologisk museum; men efter 1864 slog han sig på zoologiens historie og publicerede de to store værker Udsigt over Danmarks zoologiske Literatur I–III, 1870-78 med bibliografi, og Jørgen Christian Schiødte I–111 1898-1905. Disse arbejder er præget af en uhyre belæsthed og et indgående og forstået studium af arkivalier, oftest gengivet in extenso, fra offentlige institutioner og private. Bind I af førstnævnte arbejde er helliget "de videnskabelige grundsætninger for naturvidenskabens, især zoologiens, studium". Denne af klassisk dannelse prægede bog der er blevet kaldt "Danmarks betydeligste videnskabelige indsats i naturvidenskabens filosofi" (Bay) er et indlæg i den ideologiske strid mellem Schiødte og Japetus Steenstrup, uden at den sidstes navn er nævnt (det blev det i Berl. Tid. 29.4.1870) og er blevet beskyldt for stærk ensidighed; men de videnskabelige principper den noget ordrigt håndhæver er dem naturvidenskaben stadig arbejder efter siden den romantiske naturfilosofis indflydelse ebbede ud. Bogen er et udtryk for den førdarwinske klassiske men ikke bibelske metafysik som gjorde både Schiødte og Steenstrup til modstandere af darwinismen (Bræstrup). G.s syn på universitetets svaghed i den periode før og efter 1800 hvor så mange naturvidenskabelige anstalter skabtes i et modsætningsforhold til dette – Charlottenborg instituttet, Naturhistorieselskabet, Det kgl. naturhistoriske museum – præger hans fremstilling i begge de nævnte værker såvel som i kritikken (1881) af P. L. Panums Bidrag til vort medicinske Fakultets Historie, men hans synspunkter er altid underbygget med arkivcitater. Endelig foreligger fra hans hånd et skrift om den højere skoles undervisning (1865) og nogle mindre, litterære, entomologiske arbejder. 1897 udgav G. for The Hakluyt Society Danish Arctic Expeditions 1605-20 I–II.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere oberstløjtnant Ferdinand August G. (1799-1865, gift 2. gang 1836 med Anna Cathrine Vilhelmine Staggemeier, 1787-1868, gift 1. gang 1829 med apoteker i Lyngby Hans Leopold Reichwein Seehausen, 1781-1833, gift 1. gang 1805 med Annine Margrethe Ytting, død 1827) og Christiane Meldahl (1800-35). Gift 1. gang 13.6.1863 i London med Harriette Smith, født 5.6.1821 i Aldermaston, Berkshire, død 1905 (gift 1. gang med Torgood), d. af godsejer og fredsdommer A. S. Gift 2. gang 1905 med Nathalie Wickham.

Udnævnelser

R. 1871. DM. 1897. K2. 1906.

Ikonografi

Foto (Zool. mus.; Kgl. bibl.).

Bibliografi

Politiken 3.6.1913. Kai L. Henriksen: Oversigt over da. entomologis hist., 1921-37 391 f. Helga Stemann: F. Meldahl og hans venner III, 1929 især 135f 145f. J. Chr. Bay: Om danskhedens væsen, 1933 17 31f. R. Spärck: Japetus Steenstrup, 1948 63-68. F. W. Bræstrup i Naturens verden, 1980 77-80. – Papirer og breve i Kgl. bibl., bl.a. ca. 500 breve mellem G. og Schiødte 1855-84. Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig