C.F. Schøning, Carl Frederik Schøning, 10.1.1816-26.4.1877, officer. Født i Frederiksværk, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). S. blev 1834 elev i højskolen og sekondløjtnant i artilleriet, men afgik allerede 1836 til infanteriet, blev premierløjtnant 1842 og deltog med udmærkelse i krigen 1848–50. Efter sejren ved Fredericia 1849 fremhævede hans brigadechef Chr. de Meza der ellers var mådeholden med ros, ham overordentligt, og også overgeneralen, O. Bülow, roste ham meget. Også ved Isted 1850 førte han sit kompagni dygtigt under meget vanskelige forhold. 1849 blev han kaptajn II, 1852 kaptajn I, og ved de store manøvrer 1861 kommanderede han bataljon. 1864 blev han major og havde en bataljon sydslesvigere der holdtes indelukket i Fredericia, senere et af de på Dybbøl 18.4. ødelagte regimenter der ikke mere kom i fægtning. 1867 blev han oberst, var 1873 midlertidig brigadekommandør og førte gentagne gange brigade ved lejrøvelserne. Hans praktiske og teoretiske dygtighed var almindelig anerkendt, og 1861 blev han medlem af kommissionen om den fremtidige uddannelse af hærens faste officerer, deltog 1866 i udarbejdelsen af det første egentlige, kortfattede, men særdeles praktiske felttjenestereglement. N.å. overdroges det ham at udarbejde et nyt eksercerreglement for fodfolket, og 1870 var han medarbejder ved forslag om en ny straffelov for hæren. 1873 var han medlem af vor første officielle officersdelegation efter 1864 til de store tyske manøvrer. Sit omfattende, yderst grundige kendskab til tjenesten og administrationen i krig og fred nedlagde han i Bataillons- og Compagnitjenesten ved den danske Armee ("S.s. Haandbog"), en fortrinlig vejledning på alle tjenstlige områder, 1861 (anmeldt i Tidsskrift for Krigsvæsen, 1862). 5. udg. 1875 blev autoriseret af krigsministeriet.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere oberst og kommandant på Bornholm Peter Henrich S. (1787–1866) og Anna Cathrina Borgen (1792–1858). Gift 8.3.1851 i Kbh. (Garn.) med Emma Heloise Victorine Kofoed, født 23.10.1823 i Kbh. (Helligg.), død 17.8.1908 sst., d. af sekretær ved Kbh.s gæsteret og gældskommission, senere kontorchef i hof- og stadsretten, justitsråd Johannes Michael K. (1785–1867) og Jochumine Frederikke Rosen (1786–1871).

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1849. K.2 1873.

Ikonografi

Afbildet på tegn. og mal. af slaget ved Fredericia af N. Simonsen, 1849 (begge Fr.borg). To træsnit 1877, det ene af G. Pauli. Foto.

Bibliografi

F. E. Hundrup: Stamtvl. over slægten Borgen, 3. udg. 1877 21. Den dansk-tyske krig 1848–50, udg. Generalstaben I-III, 1867–87. Den dansk-tyske krig 1864, udg. samme I-III, 1890–92. Frits Holst i III. tid. 20.5.1877. K. C. Rockstroh: Fortællinger af 2. bataillons hist., 1907 69–71 78. N. P Jensen: Livserindr. II, 1916. General de Mezas krigsdagbøger 1849–51, udg. K. C. Rockstroh, 1928. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig