C.V. Otterstrøm, Carl Vilhelm Theodor Otterstrøm, 23.1.1881-27.5.1962, fiskeribiolog. Født i Nordby, Samsø, død i Lyngby, begravet Lyngby gl. kgd. O. blev student (Metropolitanskolen) 1899, tog magisterkonferens i zoologi med karpefisk som speciale 1906, videreuddannede sig i biologisk undersøgelsesteknik, fiskesygdomme, teori og praksis vedr. fiskeri og ferskvandsdambrug m.v. 1906-07 ved den bayerske forsøgsstation for ferskvandsfiskeri. Efter hjemkomsten 1907 blev han assistent hos statens tilsynsførende med ferskvandsfiskeriet, statskonsulent C. Løfting. Foruden at deltage i det løbende tilsyns- og konsulentarbejde ledede O. 1907-11 en af landbrugsministeriet oprettet mindre forsøgsstation for ørredopdræt og fra 1914 de på hans initiativ igangsatte undersøgelser af de ferske vandes fiskeriforhold der 1927 blev henlagt under den da eksisterende Dansk biologisk stations (senere Danmarks fiskeri- og havundersøgelser) arbejdsområde, fortsat med O. som leder indtil udgangen af 1951. Undersøgelserne begyndte i et primitivt laboratorium, og først 1947 flyttedes de - som Dansk biologisk stations afdeling for ferskvandsfiskeri – til Charlottenlund slot. Blandt O.s talrige og vidt forgrenede arbejder til fremme af ferskvandsfiskeriet er der især grund til at nævne hans systematiske undersøgelser i vandløb med henblik på en rationalisering af udsætningerne af lakse- og ørredyngel, hans undersøgelser over fiskebestande og øvrige naturforhold i søer, tilsigtende en rationel fiskerimæssig udnyttelse af dem, og endelig hans efter 1931 førte lange og seje kamp mod fiskerimæssigt uheldige indgreb i de ferske vande såsom forureninger, reguleringer, spærringer for fiskens fri gang osv. På sidstnævnte område har han præget såvel den dagældende som den fremtidige lovgivning. Som stærkt benyttet fiskerisagkyndig for vandløbsretterne lykkedes det ham i stigende grad at modvirke de groveste former for uheldige påvirkninger af ferskvandsmiljøet. Resultatet af sine undersøgelser nedfældede O. i ca. 150 artikler og afhandlinger i fiskeri- og videnskabelige tidsskrifter, ligesom han leverede bidrag inden for sit område til flere større værker om naturforholdene i de ferske vande. Mest kendt i offentligheden er hans tre bind om fisk (1912-17) i serien Danmarks Fauna og hans bidrag til tobindsværket Fiskeriet i Danmark (1948), mens han blandt fagfæller – både her hjemme og i udlandet – især værdsattes for den klare problemstilling og den sobre problemløsning i sine videnskabelige afhandlinger. – 1924– 37 var han redaktør af Ferskvandsfiskeribladet, organ for Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, hvori han i populær form meddelte mange af sine forsøgsresultater. – Udadtil virkede O. gennem en lang årrække som Danmarks repræsentant i de internationale havundersøgelsers lakse-ørredkomité og i den internationale limnologiske forening. Fra 1931 til sin død var han korresponderende medlem af fiskeriforeningen for Finland.

Også uden for sit fag har O. været virksom. Påvirket af sin bror Andreas Otterstrøm deltog han ivrigt i dennes arbejde for at samle og vække interessen for vore gamle folkedanse. Fra 1901 sad han i bestyrelsen for Foreningen til folkedansens fremme og var dens formand fra 1909. Som medlem af beskrivelsesudvalget har han haft væsentlig andel i tilvejebringelsen og udgivelsen af dansebeskrivelserne. I foreningen Danmarks folkeminder var han bestyrelsesmedlem fra stiftelsen 1908.

Familie

Forældre: sognepræst i Hvilsted, senere i Nordby, Samsø, og i Tyrsted og Uth Carl Erasmi O. (1839-96) og Sophie Catharina Flensborg (1838-1923). Gift 1. gang 30.3.1914 på Frbg. (Imm.) med Julie Sofie Louise Haar, født 19.8.1887 i Søllinge, Fyn, død 25.1.1943 i Frederiksdal, d. af sognepræst Henrik Fuglslev H. (1847-95) og Sofie Frederikke Krull-Carlsen (1852-1929). Gift 2. gang 10.4.1944 i Lyngby med kommunelærer Minna Charlotte Haar, født 27.7.1882 i Roskilde, død 10.6.1951 i Gentofte; søster til 1. hustru. – Bror til Andreas O.

Udnævnelser

R. 1948.

Ikonografi

Tegn. af H. Jensenius, 1935. Mal. af Carla Colsman Mohr udst. 1958. Foto.

Bibliografi

H. Reinholdt Rasmussen og A. Strubberg i Ferskvandsfiskeribl. LIX, 1961 febre-Ir. Kn. Larsen sst. LX, 1962 97-99. Samme i Conseil international pour l'exploration de la mer. Journal du conseil XXVII, 1962 219f. - Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig