C. Tuxen, Christian Frederik Frands Elias Tuxen, 14.2.1837-23.2.1903, officer, krigsminister. Født i Kbh. (Garn.), død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). T. var landkadet 1853-55, blev 1855 sekondløjtnant i infanteriet (anc. 1854), gennemgik Den militære højskole 1857-59 og 1861-63 (general-stabsafdelingen), deltog som brigadeadjudant og kar. premierløjtnant i krigen 1864 og var derefter et par år til praktisk tjeneste.

1867-73 var han ved generalstaben, til 1879 atter til praktisk tjeneste – fra 1875 som kaptajn – herefter til 1886 i generalstaben, men fra 1882 til tjeneste i krigsministeriet umiddelbart under J. Bahnson, blev 1886 oberstløjtnant og bataljonschef, 1889 chef for generalstabens taktiske afdeling, 1895 oberst, 1897 stabschef ved 1. generalkommando, men indtrådte maj s.å. i det Hørringske kabinet som krigsminister og gik uden for nummer. Som minister skulle han søge Kbh.s befæstning afsluttet for særligt bevilgede midler i overensstemmelse med det politiske forlig 1894. Disse midler flød meget sparsomt, og efter at der i sommeren 1898 på forventet efterbevilling havde været anvendt omtrent ½mio. kr. til forstærkning af søbefæstningen, forøgedes modstanden i folketinget over for militære bevillinger, hvorfor T. aug. 1899 trak sig ud af ministeriet. Han udnævntes s.å. til regimentschef, blev n.å. generalmajor og brigadechef i Kbh. i hvilken stilling han døde efter længere tids svagelighed. – T. var medlem af kommissionen 1880 om befæstede punkter i Jylland, af den store befæstningskommission af 1883 og foretog flere gange tjenesterejser i udlandet. 1879-87 var han lærer i krigskunst ved officersskolen og udarbejdede i den anledning en del lærebøger, bl.a. Strategiens Grundsætninger og de forenede Vaabenarters Taktik, 1881 og Krigskunstens Udvikling, 1883. Mens han var chef for taktisk afdeling udarbejdedes under hans personlige ledelse og stærke deltagelse trebindsværket Den dansk-tydske Krig 1864 (1890-92) der vel bragte mange oplysninger om faktiske forhold, men i øvrigt kun er refererende og ikke helt tilfredsstillende. T. var en kundskabsrig, meget flittig mand hvis stilistiske evner jævnlig benyttedes af Bahnson til i dagspressen og andetsteds at belyse aktuelle militære spørgsmål. Han kunne være en meget skarp debattør. I Krigsvidenskabeligt selskab holdt han mange foredrag, navnlig om taktiske og krigshistoriske forhold, var en flittig medarbejder ved Militært Tidsskrift og har også til Vort Forsvar skrevet en del artikler.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kar. major Christian Frederik (Friderich) August T. (1797-1850, gift 2. gang 1849 med Johanne Mariane Jensen, 1811-89) og Friederika Elisabeth Sommer (1803-47). Gift 16.12.1863 i Ringsted med Johanne Clementine Marie Lassen, født 3.8.1842 i Ringsted, død 24.10.1911 på Frbg., d. af købmand Jens Holger Ferdinand L. (1809-77) og Elise Birgithe Sophie Ultima Henriksen (1819-82). – Halvbror til A. T.

Udnævnelser

R. 1864. DM. 1885. K.2 1896. K.1 1898. F.M.1.1893.

Ikonografi

Træsnit 1876. Foto.

Bibliografi

P. Nieuwenhuis i III. tid. 1.3.1903. Militær tid. XIII, s.å. 166f. Generalstaben 1808-1908, 1908. N. P. Jensen: Livserindr. II, 1916. Troels Fink: Ustabil balance, 1961 84-86. Ole A. Hedegaard: Generalløjtnant A. P. Tuxen, 1982.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig