Carl Bech, Carl Adolph Rothe Bech, 25.9.1847-19.1.1920, godsejer. Født på Valbygård ved Slagelse, død på Engelsholm ved Vejle, begravet i Norup. B. blev student 1865 fra Sorø, cand.polit. 1870 studerede vinteren 1870–71 ved Harvard univ., USA., var sommeren 1871 volontør hos bankhuset Duncan, Sherman og & Co. i New York, 1871–73 assistent i Den danske landmandsbank i Kbh. 1873 blev han ejer af Engelsholm ved Vejle, lærte den følgende vinter landvæsen på Tirsbæk og overtog ledelsen af sin gård 1874. 1882 købte han tillige Gødding mølle. B. havde levende interesse såvel for landøkonomiske som for kommunale og andre samfundsspørgsmål. Som følge af sine alsidige kundskaber og sin elskværdige og repræsentative optræden var han velegnet til at deltage i det offentlige liv og fik talrige tillidshverv. 1877–1910 var han medlem af Vejle amtsråd, 1878–93 formand for Vejle amts vesteregns landboforening; han fik snart et anset navn i jyske landbokredse, og som den fordragelighedens og samlingens mand han var blev han 1893 formand for Foreningen af jyske landboforeninger og blev på denne fremskudte tillidspost til 1909, ligesom han var formand for adskillige af de af foreningen nedsatte udvalg. 1883–1910 var han formand for Afløsning af Husmænds Pligtarbejde i Vejle amt, 1903–16 for Dansk Vindelektricitet-Selskab, 1909–12 for foreningen De danske Atlanterhavsøer, 1909 for kreaturfor-sikringsforeningen Kustos' repræsentantskab, 1909–19 præsident i Det kgl. danske landhusholdningsselskab, 1909–11 formand for Statens planteavlsudvalg, 1914–20 formand for Statens redskabsudvalg, fra 1910 formand i bestyrelsen for Dansk landbrugsmuseum. Han var medlem af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, formand for bestyrelsen for Danmarks kommunekreditforening fra 1912, medlem af Landmandsbankens bankråd 1910–20. Allerede 1879 blev han valgt til repræsentant i Det danske hedeselskab, 1907–09 var han repræsentantskabets formand, 1909–12 hedeselskabets direktør. 1914 blev han trafikministeriets repræsentant i Vejle-Vandel-Grindsted-banens bestyrelse. Da virksomheden i hedeselskabet og landhusholdningsselskabet medførte at B. måtte trække sig tilbage fra de jyske landboforeninger blev han udnævnt til æresmedlem. Personlig var han overordentlig vennesæl og velmenende; veltalende, smidig og taktfuld forstod han at samle folk af modstående anskuelse til fælles arbejde mod fælles mål; måske kunne det skorte på evnen til at formulere klare og skarpe standpunkter og fastholde disse under alle forhold, men han blev overalt mødt med respekt. – Hofjægermester 1897. Kammerherre 1906. –

Familie

Forældre: godsejer August B. (1815–77) og Kirstine M. Rothe (1823–86). Gift 3.10.1874 i Kbh. (Garn.) med Josepha del Carmen Prom, adopteret Petersen, født 17.6.1851 i Valparaiso, død 2.8.1911 på Engelsholm, d. af koffardikaptajn Peter Markoe Prom (1813–før 1870) og Manuela Monteverda (død 1901), adopteret 23.11.1855 af grosserer i Kbh., senere etatsråd Georg Diedrich Asmus Petersen (1820–1900) og Caroline Weidemann (1826–98). -Far til Aug. B.

Udnævnelser

R. 1888. DM. 1897. K.2 1919.

Ikonografi

Træsnit. Buste af Rasmus Andersen, 1908. Mal. af fru Poppius, f. Kauffmann, 1919. Relief af Rasmus Andersen på mindestøtte (Nørup kgd.). Foto.

Bibliografi

Jydsk landbrug, 1920 53. Tidsskr. for landøkonomi, 1920 101–05. Ugeskrift for landmænd, 1917 523f, 1920 45f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig