Chr. P. Jacobsen, Christian Peter Jacobsen, 31.8.1841-27.8.1895, frøhandler, landbrugsredaktør. Født i Todsbøl ved Åbenrå, død på Søgård i Gentofte, begravet på Frbg. (Solbjerg). J. opdroges hos sin faster der var gift med den dygtige landmand Jes Dall, ejer af Bæklund i Hejls. Efter sin konfirmation blev han hjælpelærer i Åstrup, senere i Hejls, kom på seminariet i Tønder hvorfra han tog eksamen 1862, og blev straks derefter lærer ved den danske realskole i Tønder. Under krigen 1864 blev skolen lukket, og J. fik s.å. ansættelse ved Thisted realskole hvor han var lærer til 1872. Ved siden af skolearbejdet samlede han ivrigt kundskaber i agrikulturkemi, fysiologi og andre fag af landøkonomisk betydning, og han begyndte en ret omfattende virksomhed som vejleder for egnens landmænd. Han skrev i de lokale blade, holdt foredrag, udførte analyser og iværksatte, som en af de første, planteavls- og fodringsforsøg. Hans uegennyttige bestræbelser blev påskønnet med tilskud fra landhusholdningsselskabet, og 1868 begyndte J. udgivelsen af Landmands-Blade der fik stor udbredelse, nærmest i de brede lag af landbefolkningen. S.å. indtrådte J. L. Jensen i redaktionen, og sammen med ham ledede J. bladet til 1880, dog fra 1879 med J. P. Petersen som medredaktør. – Sin største betydning fik J. ved det grundlæggende arbejde han udførte for forbedring af frøhandelen og frøavlen. Allerede i 60erne var han opmærksom på behovet for bedre græsfrø, og efter at E. Møller Holst 1871 havde oprettet frøkontrollen tog J. fat på reformarbejdet. Sammen med J. L. Jensen og F. W. Wendt, Roskilde, oprettede han 1872 Kontoret for fællesindkøb af undersøgt markfrø, der skulle sikre landmændene frø af god kvalitet fra de rigtige avissteder. Foretagendet fik god tilslutning, og 1873 flyttedes markfrøkontoret til Kbh. med J. som landøkonomisk leder. Forretningen blev et eksempel til efterfølgelse, og J.s kyndighed som planteavler og forsøgsmand blev bærende for arbejdet med at basere frøhandelen på forsøg og kontrol. Fra udlandet fremskaffede han yderige sorter foruden af græsmarkfrø også af korn, roer og kartofler, og samtidig bidrog han stærkt til fremme af hjemmefrøavlen og afsætningen af dansk frø i udlandet. Han var medlem af landhusholdningsselskabets hvede- og maltbygudvalg, af frøkontrolkommissionen og af bestyrelsen for Foreningen til kulturplanters forbedring. Om sine forsøg m.v. har han skrevet afhandlinger i tidsskriftet Landbrugets Kulturplanter og i markfrøkontorets årsberetninger. Sammen med Peter Nielsen, Tystofte var J. ledende i planteavlsarbejdet i slutningen af 1800-tallet.

Familie

Forældre: møllebygger Jacob J. (ca. 1801–72) og Ingeborg Stougaard (død 1843). Gift 25.5.1863 i Tønder med Cæcilie Margrethe Cordes, født 10.9.1838 i Tønder, død 1.2.1911 på Frbg., d. af skomager Henrik Ernst Matthias C. (1805–70) og Anna Christina Sabina Beck (1813–75).

Udnævnelser

R. 1893.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Carl Christensen: Den danske botaniks hist. II, 1924–26 421–23. – K. Hansen i Landmandsblade XXVIII, 1895 552–61. E. Rostrup i Markfrøkontorets 23. årsberetn. s.å. 1–41. Ugeskr. for landmænd 7. r. IX s.å. 455f. Lærerne og samfundet, red. Carl Poulsen og W. Th. Benthin I, 1913 213–16. E. Lindhard i Lantbruket i Norden 1875–1925, Sth. 1926 269f. – Levneds-beretning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig