Chr. Rasmussen, Christian Vilhelm Rasmussen, 25.11.1846-10.11.1918, Grønlandsmissionær, filolog. Født i Skrosbjerg ved Køge, død i Lynge ved Slangerup, begravet sst. R. blev 1865 student fra Herlufsholm hvor hans interesse for Grønland blev vakt. 1869 blev han alumnus på Det grønlandske seminarium, tog 1872 teologisk embedseksamen og udsendtes derefter som missionær til Jakobshavn. Efter sygepermission i Danmark vendte han 1875 tilbage og stod derefter tyve år igennem i en vidtstrakt virksomhed, idet han foruden sit eget missionariat en årrække bestred Egedesmindes og Umanaks distrikter og periodisk tillige måtte berejse det fjerne Upernavik. R. var imidlertid i besiddelse af en overordentlig stor arbejdskraft og en utrættelig virksomhedstrang som klarede alle vanskeligheder og tillige muliggjorde et omfattende sprogligt arbejde. Frugten af dette var den store og udførlige Grønlandsk Sproglære, 1888 hvis udgivelse bekostedes af Den grønlandske handel. 1893 fulgte, i samarbejde med fhv. missionær Jac. Kjer, den store Dansk-grønlandsk Ordbog, den første og til 1960 eneste af sin art, til hvilken er føjet et større supplement til Samuel Kleinschmidts grønlandske ordbog. Samtidig deltog han i revisionen af den grønlandske bibeloversættelse, af hvilken Det nye testamente udkom 1893 og Det gamle testamente, hvis sidste halvdel han selv havde oversat fra grunden, forelå færdigtrykt 1897. Desuden oversatte han C. F. Balslevs bibelhistorie som tryktes 1887. R. vandt ved sin jævne, fordringsløse og hjertelige færd i høj grad befolkningens tillid og havde såvel i sin præstegerning som i sit sproglige arbejde en udmærket støtte i sin anden hustru. Begge har efterladt sig det smukkeste minde i Grønland. – 1896 blev R. sognepræst i Lynge og Uggeløse. 1902 foretog han en slags visitatsrejse til Grønland på biskoppens vegne. 1904 blev han lektor i grønlandsk og ministeriets konsulent i sager vedrørende den grønlandske kirke og skole og medvirkede ved den nyordning som fandt sted i de følgende år og som han omfattede med stor forståelse og interesse. Ligeledes tog han del i udgivelsen af en ny grønlandsk salmebog samt koralbog 1907, i en revision af Det nye testamente (trykt 1912) og i forberedelsen af en ny (4.) udgave af den grønlandske ordbog (trykt 1926). Han var til sin død medlem af bestyrelserne for stationen Thule og for Den grønlandske kirkesag.

Familie

Forældre: lærer, senere i Lidemark, Lars R. (1819–64) og Ane Kirstine Lange (1817–1907). Gift 1. gang 21.2.1873 i Kbh. (Trin.) med Karen Henriette Vilhelmine Clausen, født 2.12.1848 i Kbh-(Helligg.), død 27.2.1874 i Jakobshavn, d. af skomagermester Henrik Ancher C. (1817–1908) og Anna Nicoline Cathrine Bisserup (1822–83). Gift 2. gang 15.11.1875 i Jakobshavn med Sophie Lovise Susanne Fleischer, født 13.10.1842 i Ritenbenk, død 11.7.1917 i Lynge, d. af kolonibestyrer Knud Geelmuyden F. (1815–77) og Regine Magdalene Paulussen (1816–89). – Far til Knud R.

Udnævnelser

R. 1909.

Ikonografi

Mal. af H. Moltke. Foto.

Bibliografi

[C. W.] Schultz-Lorentzen og H. Kjær i Det grønlandske selsk.s årsskr. 1918, 1919 105–10. H. Ostermann: Den grønlandske missions og kirkes hist., 1921 241. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig