Christen Hansen, 19.12.1811-18.2.1901, gårdejer, landstingsmand. Født i Vejstrup, Fyn, død sst., begravet sst. Elleve år gammel kom H. ud af skolen og undervistes derefter til sin konfirmation hos præsten. 1829-31 tjente han som landbrugsmedhjælper ved Rødby, hos B.F. Rønne i Lyngby og ved Randers, derpå nogle år i hjemmet hvor faderen som stænderdeputeret 1835-36 var fraværende. Også dennes embede som sognefoged passede han. 1837 overtog han svigerforældrenes gård Rosagergård på Vejstrup mark som han 1886 afstod til sin søn folketingsmand Andreas Rosager (1850-1924). H. fik mange tillidshverv på egnen, 1840-42 var han skoleforstander i Vejstrup, 1842-44, 1851-55 og 1862-67 sogneforstander, 1858-82 sognefoged og 1863-86 forligsmægler for Vejstrup og Oure sogne. 1839 stiftede han Det østfynske Brandforsikringsselskab hvis formand han derefter var i flere år.1859 valgtes han til landstinget og sluttede sig nærmest til bondevennerne. Som politiker var han ikke fremtrædende i salen; han var en af forslagsstillerne til loven om valgmenigheder og sad i det pågældende udvalg, og han deltog i agitationen mod den gennemsete grundlov 1866. Af denne grund faldt han ved valget i juni og ønskede ikke genopstilling til valget om efteråret. – Størst betydning fik han for det kirkelige og folkelige åndsliv på Sydøstfyn. Han havde som ung deltaget i de gudelige forsamlinger, blev stærkt grebet af de grundtvigske tanker, kom i forbindelse med Christen Kold, i rigsdagstiden også med Grundtvig, og sluttede sig til Vilh. Birkedals menighed i Ryslinge. I H.s storstue begyndte friskolen i Vejstrup 1856, han var hovedmanden for oprettelsen af Vejstrup højskole 1867 og 1874 for valgmenigheden der. De selvbiografiske optegnelser han efterlod sig danner grundlag for V. Bennikes levnedsbeskrivelse af ham.

Familie

Forældre: gårdejer Hans Christensen (1781-1868) og Ane Nielsdatter (1782-1875). Gift 28.10.1837 i Vejstrup med Maren Nielsdatter, født 30.1.1812 i Vejstrup, død 24.7.1887 sst., d. af gårdejer Niels Henningsen (1770-1840) og Karen Hansdatter (1783-1842).

Bibliografi

C.H.s erindringer i Friskolefolk, udg. Anders Uhrskov I, 1931 17-184. – Vald. Bennike: Kristen Hansen i Vejstrup, 1905 (særtryk af Folkelæsning CCLXIX 74-140). Holger Begtrup: Det danske folks hist. i det 19. årh. IV, 1914 148-64 (jf. Højskolebl. 1915 570-75 598-602). Samme: Dansk menighedsliv i grundtvigske kredse III, 1932 138-56. Kristen A. Lange: Den danske friskole I, 1933 180f 197f 208f 239f; II, 1933 55.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig