Christian Bagger, 19.1.1692-13.4.1741, jurist. Født i Kbh. (Frue), død i Bergen, begravet i domkirken sst. B. kom 1703 i Sorø skole hvorfra han blev student 1709. Under sin studietid i Kbh. boede han på Borchs kollegium 1712–15, et par år samtidig med Holberg. Derefter rejste han udenlands, studerede 1716 i Halle, og blev s.å. designeret til professor philosophiae ved Kbh.s univ. med ret til at ascendere i det juridiske fakultet. Ved hjemkomsten 1720 placeredes han som professor i lavere matematik, avancerede 1722 til professor i logik og skiftede 1723 fakultet ved sin udnævnelse til juridisk professor efter Chr. Reitzer. Foruden at være konsistorialassessor blev B. 1722 assessor i hofretten og 1729 i højesteret hvor han jævnligt voterede i årene indtil 1738. Han blev justitsråd 1733 og dr. juris 1736 i forbindelse med reformationsfesten. Det meste af sin tid ved det juridiske fakultet var B. eneste professor i retsvidenskab. Han har antagelig mest forelæst over romerret og naturret, men den juridiske undervisning havde ikke stor søgning før indførelsen af den juridiske eksamen 1736. Udkastet til eksamensforordningen er efter kgl. ordre udfærdiget af B. og hans i 1734 udnævnte kollega ved fakultetet Andreas Höjer; det er formentlig sidstnævnte der helt eller overvejende har stået for dette arbejde. 1735–37 deltog B. sammen med Höjer og Thomas Bartholin i udarbejdelsen af en betænkning om brugen af ed efter dansk lovgivning. B.s universitetsgerning sluttede 1738. Da den unge jurist Chr. Ludwig Scheidt indkaldtes fra Göttingen som lærer for kronprins Frederik (V) skulle der sikres ham et juridisk professorat, og B. blev i sommeren 1738 udnævnt til stiftsbefalingsmand i Bergens stift og amtmand over Bergenhus amt men kom kun til at beklæde dette embede i tre år. Nogen videnskabelig indsats af betydning ydede B. ikke. Hans forfatterskab består kun af tre latinske pligt-disputatser fra alumnetiden på Borchs kollegium.

Familie

Forældre: Sjællands biskop Hans B. (1646–93) og Søster Svane (døbt 1658, begr. 1730). Gift 17.7.1733 i Kbh. (Frue) med Marie Elisabeth Müller, født ca. 1699, død 23.2.1769 i Kbh. (Petri), enke efter viceborgmester i Kbh., justitsråd Johan Povl Brantz (1673–1731).

Bibliografi

H. Matzen: Kbh.s univ.s retshist. II, 1879 88f. Festskr. i anledn. af Borchs kollegiums 200-års jubilæum, 1889 140. H. F. Rørdam: Historiske saml. og studier, 1891–1902 II 311 399 og III (register i IV). Poul Johs. Jørgensen i Festskr. i anledn. af tohundrede-års dagen for indførelsen af juridisk eksamen ved Kbh.s univ., 1936. Th.

A. Müller: Den unge Ludvig Holberg, 1943 170 238. Troels G. Jørgensen: Strejflys over enevældens retsliv, 1949 29–37. Samme: Andreas Hojer, 1961 183–88. Højesteret 1661–1961 II, 1961 208 345.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig