Christian Geill, Peter Christian Frederik Geill, 19.6.1860-3.4.1938, læge. Født i Kolding, død i Charlottenlund, begravet i Ordrup. G. blev student 1878 fra Fredericia og tog medicinsk embedseksamen 1885, var kandidat ved Almindelig hospital og kommunehospitalet (1885-87) samt kst. prosektor sidstnævnte sted og blev dr. med. 1887 på en afhandling om den akutte karbolsyreforgiftning. Han helligede sig først studiet af tuberkulose, var reservelæge ved Blegdamshospitalet 1887-89 og udgav 1890 efter studierejse i udlandet bogen Brystsyge. Det blev dog psykiatrien som særlig fik hans interesse og kærlighed. Efter kandidatpladser ved sindssygehospitalet ved Vordingborg og Jydske asyl og ansættelse som reservelæge sidstnævnte sted 1890–96 – heraf de to sidste år som kst. overlæge – blev han fængselslæge i Kbh. indtil 1901. I denne stilling fik han et førstehånds kendskab til de retspsykiatriske og kriminalistiske problemer som han har behandlet litterært i en række fortrinlige arbejder; dette gælder således afhandlinger om sædelighedsforbrydelser (1902), et tidligere arbejde om "Psychopathia sexualis" (1893) og: det i flere henseender grundlæggende og betydningsfulde værk Kriminal-antropologiske Studier over danske Forbrydere, 1906. G. drog med fasthed til felts mod den italienske læge Lombrosos teorier om "Den fødte forbryder" som dengang vakte opsigt og var meget på tale. Også alkoholspørgsmålet fik han under sin virksomhed et indgående kendskab til. 1901 udnævntes G. efter forgæves – skønt kvalificeret – at have søgt professoratet i retsmedicin til overlæge ved sindssygehospitalet i Viborg, hvilken stilling han beklædte til 1927. Han moderniserede det gamle hospital ved opførelse af mindre afdelinger for både akutte og kroniske patienter, ligesom han indførte arbejdsterapi.

Inden for retspsykiatrien ydede han sit største og betydningsfuldeste arbejde, navnlig som medlem af retslægerådet 1909-29, heraf de sidste fire år som formand og fra 1929 som rådets psykiatriske konsulent. Også på andre områder ydede han imidlertid en indsats af betydning, således som formand for Samfundet til ædrueligheds fremme 1898-1910, som medlem af ædruelig-hedskommissionen af 1903 (vægtige redegørelser af ham i kommissionsbetænkningen), som medlem af straffelovskommissionen af 1906 og som bestyrelsesmedlem i Dansk kriminalistforening fra dens oprettelse 1899. Desuden har han været medlem af en række andre kommissioner navnlig vedrørende sindssygehospitalernes organisation. Foruden de ovennævnte arbejder har G. skrevet en længere række tidsskriftafhandlinger, kongresreferater m. m. omhandlende retspsykiatriske og kriminalistiske problemer der vidner om hans store indsigt og personlige erfaring på disse områder samt om en ikke ringe forståelse af moderne synspunkter inden for kriminologien; bl. a. har han givet udmærkede oversigter over retslægerådets materiale. Desuden har han udgivet Nogle Bemærkninger ang. den moderne Sindssygebehandling, 1895, Om Sindssygdom, 1899 og om Statens Sindssygehospital i Viborg gennem 50 aar, 1930. Også på ikke-faglige områder har G. påtaget sig en række betydningsfulde hverv, således som medlem af Viborg byråd, 1906-21, og folkevalgt borgmester i Viborg, 1919-21. Han har haft forskellige kollegiale æreshverv inden for Den alm. danske lægeforening, navnlig som formand for foreningens overvoldgiftsret 1914-32, og var korresponderende medlem af Gesellschaft der Ärzte i Wien. G. må betragtes som en af vort lands første specialister i kriminologi, et udslag af hans sans for praktiske sociale spørgsmål.

Familie

Forældre: lærer, redaktør Hans Christian G. (1812-84) og Gerhardine Ploug (1820-94). Gift 2.10.1890 i Kbh. (Garn.) med Julie Vilhelmine Linnemann Malmberg, født 23.3.1858 i Hayerslev, død 16.10.1928 i Gentofte, d. af proprietær Jens Peter M. (1829-89) og Laura Vilhelmine Linnemann (1821-91). Far til Torben Geill.

Udnævnelser

R. 1907. DM. 1924. K.2 1927. K.1 1933.

Ikonografi

Tegn. af Alfred Schmidt 1910 og 1919 (Fr.borg). Mal. af N. V. Dorph, 1927 (statshosp., Viborg). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1888 204. – Johs. Torrild i III. tid. 10.12.1905. Max Schmidt i Ugeskr. for læger, 1938.408f. Paul J. Reiter i Nord. med. t. XVI s.å. 1458-60. -.Papirer og breve i Kgl. bibl. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig