Christian Steenbuch, Erich Christian Werlauff Steenbuch, 18.3.1850-9.1.1910, apoteker, kemiker. Født i Odense, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). S. gik i Odense latinskole og kom efter skolegangen i lære på Chr.havns Apotek 1867, blev farmaceutisk kandidat 1872 og var derefter 1872–89 assistent ved universitetets kemiske laboratorium hos Julius Thomsen. I denne lange assistenttid var han en søgt manuduktør i kemi for farmaceuter og læger, en flittig foredragsholder og forfatter til en række meget brugte lærebøger (Kortfattet Veiledning til Brug ved Fremstillingen af de vigtigste chemiske Præparater, 1876; Titreranalysen med særligt Hensyn til dens Anvendelse ved Undersøgelsen af de i de skandinaviske Pharmacopoeer officinelle Præparater, 1887), og herigennem har han bidraget meget til at popularisere kemiens betydning for det daglige liv. Hans mekaniske snilde gjorde ham til en skattet medarbejder for Julius Thomsen ved planlægningen af mange af dennes forsøg. S.s arbejde for at højne farmaciens standpunkt her i landet var nyttigt og i mange tilfælde velset (fra 1877 holdt han forelæsninger over Pharmacopoea danica, 1868), men i andre tilfælde stødte han an ved sin polemiske, skarpt kritiske form (tillægget til Pharmacopoea danica, 1868, 1886). Hans viden blev taget i anvendelse i talrige skønssager vedrørende næringsmidler, vine o.l., og han var sekretær ved den 1877 nedsatte kommission til udarbejdelse af en ny giftlov. – 1889 fik S. privilegium på oprettelse af Jernbaneapoteket i Kbh., og da det åbnedes 1890 var det indrettet efter hans syn på et apoteks betydning og opgaver, udstyret med alle nye mekaniske hjælpemidler, men måske også præget af, at han så længe havde stået den praktiske farmaci noget på afstand. Apoteket var udstyret med indretning til massefabrikation af piller, kapsler o.l., men selv om S. opnåede en vis eksport til Norge og Sverige og også høstede anerkendelse for en samtidig anlagt skumvinfabrik, var disse anlæg dog urentable og måtte snart nedlægges. – S. var fra 1889 medlem af kommissionen til udgivelse af Pharmacopoea danica 1893 og derefter af den permanente farmakopékommission der udarbejdede Pharmacopoea danica 1907. Han udgav 1894 sammen med Christian Gram og H.-J. Møller prøverne i Pharmacopoea danica 1893 og påbegyndte n.å. i forening med skandinaviske kolleger udgivelsen af Nordisk farmaceutisk Tidsskrift der dog på grund af manglende tilslutning kun oplevede tre årgange. – Broderen Axel Møller Mørch Steenbuch, født 11.9.1856, død 12.8.1935, blev student 1876, cand.jur. 1882 og overretssagfører 1886. Han debuterede som forfatter 1885 med Tre Fortællinger der fulgtes 1887 af Rektor Lassen, en satire over provinsbyens borgerskab. I Hans, en dansk Novelle, 1906, er der selvbiografiske træk. S. skrev desuden skuespil hvoraf nogle opførtes på kbh.ske teatre.

Familie

Forældre: sognepræst Theodor S. (1816–91) og Charlotte Johanne Elisabeth Mørch (1830–1911). Gift 19.5.1876 på Frbg. med Lene Jensine (Signe) Frederikke Mathilde Bülow, født 17.1.1851 på Frbg., død 19.1.1937 sst., d. af inspektør ved Ladegården, senere rådmand i Kbh. Frederik Christopher B. (1811–90, gift 1. gang 1841 med Emilie Rasmine Hermann, 1821–49, gift 3. gang 1854 med Helene Cathrine Schwartz, 1831–1915) og Rasmine Christine Engeline Schoulund (1823–53).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Archiv for pharmaci og chemi XVII, 1910 22–24. Farmaceutisk tid. XX, s.å. 28–30. E. Dam og Aage Schæffer: De danske apotekers hist. III, 1933 522–25.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig