Claus Lauridsen Skavbo, Claus Lauridsen (Skagbo) Scavenius, d. 18.8.1590, professor. Født i Skagen. Død i Kbh. Efter at S. havde studeret i Kbh., bl.a. under Chr. Torkelsen Morsing drog han 1543 – vistnok som hovmester for Johan Oxe til Torsø – til Wittenberg. 1547 blev han immatrikuleret i Rostock, ca. 1550 var han atter i Wittenberg, og siden besøgte han franske universiteter og var 1551–52 i Paris i følge med Albert (og Eskil) Oxe samt Lauge Brockenhuus der var hans disciple. Her udgav han 1552 en lærebog i regnekunsten på dansk, tilegnet Albert Oxe, med titlen Arithmetica. Skriftet der indholdsmæssigt står i gæld til C. T. Morsing viser forfatterens evne til at udtrykke sig klart, folkeligt men fyndigt. 1555 vendte S. tilbage til Kbh. hvor han s.å. blev professor i matematik og tog magistergraden. 1564 rykkede han op i professoratet i fysik som han beklædte til sin død. 1562 var han blevet universitetets regnskabsfører (fiscarius), 1566–67 og 1584–85 var han rector magnificus og 1573–77 tillige forstander for kommunitetet. Desuden virkede han 1570–84 som akademisk værge for Vor Frue kirke. Disse hverv tyder på at han blev anset for en mand med administrative evner og praktisk sans. Bortset fra den ovennævnte regnebog kendes ikke skrifter af ham, men han har udgivet en del akademiske teser som nu er gået tabt. Hans svigersøn, Claus Christoffersen Lyschander, har efterladt en længere hædrende karakteristik af S. der særlig berømmes for sin tiltalende menneskelige personlighed.

Familie

Forældre: vistnok rådmand Laurids Thomesen. Gift 1. gang med Magdalene Arctander, d. af sognepræst i Stjørdalen Laurids Nielsen (ca. 1527–96) og Magdalene Sigurdsdatter (ca. 1536–95). Gift 2. gang med Kirstine N.N., død tidligst 1615.

Bibliografi

Martin Arnesen og Ivar H. Breder: Stamtavler over familien Breder..., Kria. 1876 127. R. Vinding: Regia academia Hauniensis, 1665 92. Danske mag. 1, 1745 118–25. Nye saml. til den da. hist., ved R. Nyerup og P. F. Suhm III, 1794 73–77. H. F. Rørdam: Klavs Christoffersen Lyskanders levned, 1868 213f. Samme: Kbh.s univ.s hist. II, 1869–72 486–90. Frede P. Jensen i Hist. t. 13.r.VI, 1979 313.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig