Claus Owesen, 5.10.1816-31.1.1881, officer. Født i Johannes Mølle i Adelby ved Flensborg, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). O. gennemgik 1834-38 den militære højskole som sekondløjtnant à la suite i artilleriet, blev 1841 premierløjtnant i dette våben, gennemgik 1840-42 højskolens ingeniørafdeling og forsattes til ingeniørkorpset ved vejtjenesten i Slesvig og blev 1845 kaptajn II. 1849 og 1850 deltog han som kaptajn I i krigen som højstkommanderende ingeniørofficer ved flankekorpset og 2. division og var derefter indtil 1864 dirigerende officer ved vejtjenesten i Slesvig og, efter at han ved rejser i udlandet havde sat sig ind i jernbaners anlæg og drift, regeringens tekniske konsulent, fra 1856 kommissarius ved den sydslesvigske bane. 1859 fik han majors karakter. Efter deltagelse i krigen 1864 blev han ved reduktionen 1865 pensioneret og sat à la suite ved ingeniørkorpset, men forblev til rådighed for krigsministeriet. Han var herefter en kort tid teknisk direktør ved de dansk-engelske jernbanedriftselskaber, og mange så i ham den vordende direktør ved statens overtagelse af de jysk-fynske baner, men stillingen blev overdraget hans kollega N. H. Holst, og O. blev medlem af jernbaneekspropriationskommissionen for Fyn og Jylland. 1868-69 var han formand i den ekspropriations- og taksationskommission der ifølge lov af 6.7.1867 gennemførte ophævelsen af demarkationstvangen for Kbh. og øvede herigennem en overordentlig betydningsfuld indflydelse på udformningen af gadeanlæggene og bebyggelsesforholdene i de fremkomne vidtstrakte voldkvarterer hvorved hans mangeårige erfaring i bedømmelse af grundforhold, hans forretnings- og forhandlingsdygtighed kom til fuld udnyttelse, samtidig med at han i videst mulig grad optrådte med hensynsfuldhed og humanitet over for de mindre grundejere i området. 1868 havde han fået afskedspatent som oberst.

Familie

Forældre: mølleejer Peter O. (1777-1864) og Anna Margretha Siemsen (1792-1845). Gift 25.10.1848 i Kbh. (Garn.) med Marie Lund, født 18.3.1815 i Assens, død 15.3.1870 i Kbh. (Garn.), d. af skipper, senere krydstoldbetjent i Hals og Udbyhøj Rasmus Lauritsen L. (ca. 1786-1842, gift 2. gang med N. N. Hansen) og Ane Cathrine Ribe(r) (ca. 1789-1836).

Udnævnelser

R. 1849. DM. 1853. K2. 1871. K1. 1875.

Bibliografi

Den dansk-tyske krig 1848-50, udg. Generalstaben II, 1873-78 1086f; III, 1880-87 727 1092 1202 1217. [C. Owesen:] Samlet fremstill. af enkelthederne i gennemførelsen af loven af 6.7.1867 om afløsn. af de ved demarkationslinien om Kbh. pålagte indskrænkninger, 1870. Indberetn. fra krigsministeren ang. de til gennemførelsen af loven ... trufne foranstaltninger, s.å. V. E. Tychsen: Fortifikations-etaterne og ingeniørkorpset 1684-1893, 1893. W. G. O. Bauditz: Livserindr., 1903 222 225 231 242. A. F. Krieger: Dagbøger III, 1921 307. General de Mezas krigsdagbøger, udg. K. C. Rockstroh, 1928.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig