Hans Berner-Schilden-Holsten, Hans Heinrich Adam Berner-Schilden-Holsten, lensbaron , 18.7.1881-25.10.1967, godsejer, personalhistoriker. Født på Holstenshuus, Diernisse sg., Svendborg amt, død på Langesø, Vigerslev sg., Odense amt, begravet Langesø kapels kgd. B.-S.-H. blev student fra Østersøgades gymnasium 1899 og cand. phil. året efter. I de følgende år forberedte han sig til sin kommende gerning som lensbesidder og overtog 1911 administrationen af Langesø. Han var ejer af dette gods 1923–62, af Clausholm 1929–55 og medejer af Holstenshuus 1923–50. 1927 blev han ved faderens død lensbaron og nyder af baroniet Holstenshuus' og fideikommisgodset Clausholms successorfonds. Tidligt blev han indfanget af personalhistorie og genealogi og blev en kyndig heraldiker. Særlig slægtshistorien fangede hans interesse, og han blev en fremragende kender af sin slægts og sine ejendommes historie. 1906–16 udgav han Danske Herregaardes Ejere, og det var derfor naturligt at han 1918–23 var medlem af redaktionen af Danske Herregaarde ved 1920. I 1911 kom en bog om dronning Anna Sophie på Clausholm og hermed indledtes et forfatterskab der består af en række bøger og artikler vedrørende slægts- og kulturhistorie. I hovedværket Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holstens Slægtebog som han udgav s.m. dr. phil. Albert Fabritius 1940–57 har han sat sig, sin slægt og dansk herregårdskultur et varigt minde. Som en anerkendelse af sit historiske forfatterskab modtog han 1941 den Hjelmstjerne-Rosencroneske stiftelses sølvmedalje, og i anledning af hans 70-årsdag udgav fagfæller et festskrift om dronning Anna Sophie i erkendelse af hans "mangeartede indsats for dansk adels-, personhistorisk, kultur- og kunsthistorisk forskning som for Fyns almindelige som specielle historie". Hans store historiske interesse, hans usnobbede væsen og hans enestående evne til at omgås og komme i kontakt med mennesker bragte ham tidligt i forbindelse med fynsk lokalhistorie og lokalhistorikere, og 1934 blev han formand for Historisk samfund for Odense og Assens amter. 1939 sluttedes dette historiske samfund sammen med Historisk samfund for Svendborg amt, og B.-S.-H. blev formand det nye Historisk samfund for Fyns stift og var det til sin død 1967. Endvidere var han 1934–67 formand for Museumsforeningen for Bogense by og Nordfyn, og 1919–38 formand for Foreningen til udgivelse af Danmarks Adels Aarbog. I en årrække sad han i bestyrelsen for Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, for Fonden til fordel for Nationalmuseets 3. afdeling, Dansk folkemuseum, for Skovhistorisk forening, for Foreningen af skov- og landejendomsbesiddere i Danmark, for Majoratsforeningen, og i en længere periode var han medlem af repræsentantskabet for Fyns discontokasse, 1921–29 var han formand for Vigerslev sogneråd. -Med dyb pietetsfølelse værnede han om sine historiske ejendomme. Betydelige istandsættelsesarbejder fandt sted, således blev på Langesø de to herskabsstalde i hovedbygningens sydfløj omdannet til en foredragssal, hvor godsets og omegnens beboere samledes til foredrag; en del restaureringsarbejder blev udført på Clausholm hvor bl.a. slotskapellet fra dronning Anna Sophies tid blev istandsat. Gæstfrit åbnedes Langesø og Clausholm for interesserede, og mange historikere er i tidens løb blevet modtaget her. -Det 6. nordiske bispemøde afholdtes 1936 på Langesø. – Hofjægermester 1913. Kammerherre 1940.

Familie

Forældre: baron, senere kammerherre, hofjægermester, lensbaron Adam Christopher B.-S.-H. til baroniet Holstenshuus og fideikommisgodset Clausholm (det v. Schildenjyske fideikommis) (1855–1927) og Louise Ella Augusta Fanny Caroline Quaade (1856–1947). Gift 3.12.1904 i Kbh. (Fred.) med komtesse Minna Sophie Louise Knuth, født 26.6.1882 på Østergård ved Mern, død 4.4.1984 på Langesø, d. af kammerherre, hofjægermester, greve Christopher K. til Lilliendal (1855–1942) og Ille Lerche (1857–1942).

Udnævnelser

R. 1933. DM. 1949.

Ikonografi

Barneportr. af C. Wentorf, 1888 og mal. af Fr. Moritz, 1920. Silhouetter af E. Asisoff, 1925 og I. Buhl, 1926 (alle fire Langesø). Tegn. 1962 af H. L., formentlig Holger Løvgreen (Kgl. bibl.).

Bibliografi

Selvbiogr. i Lensbaron Hans Berner-Schilden-Holstens slægtebog I-III, 1940–70. – Johannes Høirup i Fynske årbøger IV, 1950–52 135–37. Åge Fasmer Blomberg sst. X, 1968–70 122–25.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig