Clemens August Haxthausen, 17.12.1738-31.1.1793, baron, 1738–93, officer. Født i Oldenburg, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). Efter at have været på Sorø akademi blev H. 1754 sekondløjtnant reforme, 1757 fændrik og virkelig sekondløjtnant, 1760 kaptajn reforme, 1763 virkelig kaptajn, 1768 major og oberstløjtnant, n.å. kommandør for garden til fods og 1770 oberst. Muligvis har dette hurtige avancement der vakte misnøje i officerskredse været medvirkende til at han ikke fik nogen ny kommando efter fodgardens opløsning dec. 1771. Omtrent samtidig døde hans unge hustru af tuberkulose. Efter Struensees fald reorganiserede han garderregimentet. 1777 blev han kar., n.å. virkelig generalmajor og fulgte den preussiske hærs felttog i Schlesien 1778–79. I modsætning til broderen der efter kuppet mod Struensee 1772 forflyttedes fra sin tjeneste i Kbh. var H. i gunst hos arveprinsen. Ikke desto mindre trådte han i forbindelse med kronprinsens støtter forud for dennes magtovertagelse 1784. Dette var næppe uden forbindelse med at hans tredje svigerfar var Schak-Rathlou. S.å. blev han inspektør for infanteriet på Sjælland. 1785 fratrådte han kommandoen over garden, blev kommandant i Kbh. og n.å. generalløjtnant. – Kammerjunker 1759. Kammerherre 1766.

Familie

Forældre: greve, kammerherre, overlanddrost Christian Frederik H. til Tienhausen m.m. (1690–1740) og Margrethe Hedevig Juel (1702–52). Gift 1. gang 20.9.1765 i Harrested med baronesse Charlotte Amalie Wedel Jarlsberg, født 27.7.1749 i Kbh. (Garn.), død 29.11.1771 i Kbh. (Garn.), d. af kaptajn, senere amtmand, gehejmekonferensråd, baron Frederik W. J. (1724–90) og Charlotte Amalie Bülow (1719–80). Gift 2. gang 26.8.1774 i Kbh. (Holmens) med Dorothea Sophie Schack-Rathlou, født 25.7.1757 i Kbh. (Slotsk.), død 12.1.1778 sst. (Garn.), d. af statsminister, gehejmeråd J. O. S.-R. (1728–1800) og Øllegaard Charlotte Juel (1738–98). Gift 3. gang 22.6.1792 i Kbh. (Garn.) med komtesse Christiane Caroline Holstein,født 28.2.1772 i Kbh. (Slotsk.), død 11.12.1852 sst. (Helligg.) (gift 2. gang 1794 med gehejmeråd, staldmester Frederik Christian August Roepstorff, 1768–1848), d. af lensgreve Christian H. (1735–99) og Charlotte E. Henriette zu Inn- und Knyphausen (1741–1809). – Bror til Gregers Christian H.

Udnævnelser

Hv.R. 1774.

Ikonografi

Mal. af J. C. Almer, 1769 (Jarlsberg). Mal. af C. A. Lorentzen (Göteborg kunstmus.). Afbildet på stik af G. C. Schule 1785 og 1787.

Bibliografi

Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé II, 1896 15–24 o.fl.st. (reg. i X, 1931). Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis III, 1913. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I–II, 1915–30. Inkvisitionskomm. af 20.1.1772, udg. H. Hansen I-V, 1927–41. Kabinetsstyrelsen i Danm., samme udg. III, 1923. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I–II, 1915–30. – Danm.s adels årbog IV, 1887 179f; XVIII, 1901 537. G. Brammer: Livgarden, 1908.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig