Cornelius Hamsfort, 6.5.1546-13.5.1627, læge, historiker. Født i Kolding, død i Odense (Skt. Knud). H. (kaldet deri yngre) uddannedes i medicin og farmaci ved udenlandske universiteter. 1560-67 var han immatrikuleret i Meissen, 1568 i Wittenberg, 1571 i Marburg, 21.5.1572 i Montpellier, 4.11.1572 i Padua hvor han endnu var 19.1.1573. 4.9.1573 blev han stambogsindført i Siena. Derefter vendte han tilbage til Odense. 1579 rejste han igen til Italien, men faderens død n.å. har formodentlig kaldt ham hjem; dog opnåede han forinden at tage den medicinske licentiatgrad, vistnok i Basel hvor han udgav Disqvisitio breyis de menstruis. Resten af livet tilbragte han i Odense hvor han fortsatte faderens virksomhed som læge og apoteker. H. blev en velhavende mand og stiftede 13.1.1627 et legat på 1000 rdl. hvoraf renterne skulle udbetales til disciple ved Odense gymnasium, fra 1802 overgik legatet til Odense latinskole. – H. hører til 1500-tallets mange flittige historiske samlere. Lige fra sin tidlige ungdom havde han gjort optegnelser til dansk historie, selv under Paduaopholdet har han arbejdet på sin Series episcoporum Otthoniensium. Han har intet ladet trykke og har heller ikke, skønt han skriver et særpræget, sirligt latin, næret historiografiske aspirationer, hvorimod han med stor omhu har sammenstillet sine spredte data i annalistisk form. Det er som indsamler han har sin styrke, og han hævder i denne egenskab den ypperste plads i sin tid idet han ikke som sine fæller nøjes med hvad der forefindes i årbøger og bearbejdelser, men er den første danske historiker der i større omfang udnytter det middelalderlige brevstof og forstår hvad arkiver kan bruges til; ham skylder vi vort kendskab til en mængde nu tabte breve, især fra klostre og kirker, navnlig på Fyn. Allerede Arild Huitfeldt har nydt gavn af H.s arbejder som denne beredvilligt stillede til hans rådighed. I sine efterladte optegnelser (offentliggjort af Jacob Langebek og H. F. Rørdam) har H. dels fremstillet rigshistorie, fx i sin store Chronologia rerum Danicarum der ved en uagtsomhed af Johannes Stephanius bestandig har båret betegnelsen "secunda", dels hvert enkelt af de danske bispedømmers historie. Desuden er han den første der ses i større udstrækning at have interesseret sig for dansk heraldik og sfragistik (segllære).

Familie

Forældre: kgl. livlæge Cornelius H. (1509-80) og Mericke (Maria) Splenters (ca. 1515-60). Gift 1. gang 10.9.1587 i Flensborg med Mette thor Smede, født ca. 1570 i Flensborg, død 2.(3.)8.1588 sst., d. af rådmand Reinhold t. S. (ca. 1532-84) og Gesa Lange (ca. 1543-1603). Gift 2. gang ca. 1596 i Kiel med Katharina Jers, født ca. 1565 i Kiel, død ca. 1655 i Odense, d. af rådmand i Kiel Johann J. (ca. 1530-70) og Anne (Agnete?) Mathiasdatter Knutzen (født ca. 1535). Beslægtet med Katharina, hvorfor kgl. dispensation 18.9.1596 til ægteskab.

Bibliografi

Kilder. Monumenta hist. Danicæ, udg. H. F. Rørdam I, 1873 663-721 (H.s hist. optegn. 1545-63); 2.r. II, 1887 457-528. Repertoriuni diplomaticum, udg. Kr. Erslev IV, 1906-12 120-24. Scriptores minores, udg. M. C. Gertz I, 1917-18 (reproudg. 1970) 10. Personalhist. oplysn. om borgmestre ... i Flensborg 1550-1848, ved Aage Bonde og J. Hvidtfeldt, 1961 36. Lit. Vilh. Marstrand: Slægtshist. bidrag IV i Personhist. t. XXVII, Sth. 1926 (også som særtryk) 71. Kr. Erslev i Hist. t. 6.r. II, 1889-90 391f409f. Kn. Fabricius sst. 10.r. II, 1932-34 540-55. H. F. Rørdam: Historieskriveren Arild Hvitfeldt, 1896. E. Dam: Odense Loveapoteks hist. I, 1903 17-24. E. Dam og Aage Schæffer: Danske apotekers hist. I, 1925 32-34. Ellen Jørgensen: Historie-forskn. og historieskrivn. i Danm., 1931. Manus i Kgl.bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig