Daniel Adzer, Daniel Jensen Adzer, 17.1.1732-3.4.1808, medaljør. Født i Kbh. (Petri), død sst., begravet sst. (Ass.). A. blev guldsmedesvend og rejste 1754 til Paris hvor han traf en anden københavnsk guldsmedesvend, den senere medaljør J. H. Wolff, efter hvis eksempel han lagde sig efter stempelskæring og gik i lære hos den berømte medaljør Jean Duvivier. 1757 var han hjemme igen hvor han som sit første arbejde udførte bagsiden til Arbiens medalje over kunstakademiets præses, grev A. G. Moltke. Efter Arbiens død 1760 blev udførelsen af flere medaljer til suverænitetsfesten overdraget A. og Wolff. 1761 rejste de to unge medaljører på et treårigt stipendium over Paris til Rom. Efter hjemkomsten blev de begge agreeret af kunstakademiet, aug. 1764 og apr. 1766 optaget som medlemmer. A.s medlemsstykke var en ny medalje over A. G. Moltke. 17.5.1766 udnævntes han til kgl. medaljør med en årlig løn af 250 rdl. I de følgende år udførte han 42 medaljer, hvoraf kan fremhæves: medaljer over Frederik Vs død, Christian VIIs salving, arveprins Frederik, enkedronning Juliane Marie, indfødsretten, Bernstorfferne, Langebek, Hielmstierne, Suhm m.fl., medaljen Pro Meritis, universitetets prismedalje. A. var en dygtig medaljør men nåede næppe på højde med Arbien. Somrene tilbragte A. med sin familie på Schæffergården ved Jægersborg, som hans svigerfader havde bygget, og hvor hans broder (kendt som Rahbeks lærer) siden boede. 1781 eller kort efter fik han embedsbolig på Charlottenborg, hvor han levede til sin død i ret trange kår, idet der efter regeringsskiftet 1784 kun i mindre grad blev anvendelse for hans arbejde.

Familie

Forældre: kleinsmedemester Jens Jensen A. og Maria Cathrine Jürgensen (ca. 1696–1779). Gift 16. el. 17.1.1767 på Jægersborg med sit næstsøskendebarn Christiane Frederikke Schäffer, født 26.10.1745 i Kbh. (Petri), død 20.6.1833 på Frbg., d. af hofsnedkermester Dietrich S. (død tidligst 1778) og Wolber C. Bertram (ca. 1712–75).

Ikonografi

Mal. af Lorens Pasch, 1766 og U. F. Beenfeldt (Kunstakademiet) og af C. A. Lorentzen, 1785 (Den kgl. Møntog Medaillesamling).

Bibliografi

V. B. Jablonsky i Hist. medd. om Kbh. I, 1907–08 406. Victor P. Christensen i Numismatisk foren.s medlemsblad XII, 1931 199f 213–15. G. Galster i Tilskueren sept. 1931 178. G. Galster: Danske og norske medailler, 1936 293–334. Bo G. Wennberg: Svenska målare i Danmark under 1700-talet, 1940 87. Victor Hermansen i Nord. num. unions medlemsblad 1954 25–27.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig