Daniel Paulli, 23.6.1640-14.11.1684, boghandler, avisudgiver. Født i Rostock, død i Kbh. P. blev vistnok opdraget i Kbh. 1664 var han ansat ved en boghandel i Nürnberg, da han kaldtes hjem af boghandlerenkerne Moltke for at forestå Kbh.s største boghandel. N.å. fik han bevilling som kgl. boghandler, men var kun kort tid bestyrer af bogladen, da enkernes uenighed bevirkede forretningens ophør. Følgen var bryderier og processer for P. som blev tvunget ind på selvstændig virksomhed. Han skaffede sig bevilling på forlagsret til adskillige bøger, erhvervede 1667 for 4000 rdl. en del af det Moltkeske bos forlags- og sortimentsartikler, købte to huse i Skindergade og åbnede der sin boglade. Også på børsen havde han udsalg, og i Frankfurt a.M. en forlagsboghandel. Han har udgivet ikke få danske værker; hans forretning har været solid, men ikke storstilet. Fra 1677 udkom Kingos Aandelige Siunge-Koor hos ham, og selv foranstaltede han 1680 en salmesamling Dend Siungende Guds-Fryct, som står højt over de samtidige. Man regner ham også for kompilator af den s.å. under mærket D.S.P. udgivne andagtsbog Dend Aandelige Hofvet-Nøgel til Himmelen der oplevede en række udgaver (originaludgaven tabt; sidste optryk Bergen 1856). En i hans sidste år forberedt udgave af en billedbibel, et pragtværk hvoraf der kun blev trykt prøveark afbrødes ved hans tidlige død.

Størst betydning har P. som avisudgiver. Hans privilegium er af 22.10.1672, men allerede i juli var den tyske avis Extraordinaire Relationes begyndt at udkomme ca. tre gange om ugen med mange tillæg, under den skånske krig ledsaget af en Oeresundische Relation, med indenlandske nyheder. Fra nov. 1672 udkom en dansk månedsavis Extraordinarires Maanedlige Relationer og fra sept. 1675 hver uge Dansk Advjs. Herved har P. så at sige skabt en dansk dagspresse; før gav tyske ugeaviser væsentlig et tarveligt udpluk af Hamburg-blade. P. havde korrespondenter i udlandet, forbindelser ved hæren og i regeringskredse. Sproget er livligt, de indenlandske nyheder udførlige og pålidelige, et rigt materiale af politiske og militære aktstykker ledsager aviserne. En nyhed i kommerciel henseende var meddelelser om veksel- og bankokurs fra Amsterdam og Hamburg samt skibs- og handelsefterretninger, ligesom månedsavisens årlige bogfortegnelse Mercurius librarius Danicus var et hidtil ukendt litterært hjælpemiddel. – 1667-77 var P. auktionsdirektør i Kbh.

Familie

Forældre: læge, professor Simon P. (1603-80) og Elisabeth Fabricius (1618-56). Gift juni 1671 med Margaretha Würger, født 28.10.1644 i Lübeck (?), død 10.5. 1732 i Kbh. (Petri) (gift 2. gang med boghandler Johan Jost Erythropel), d. af kgl. resident i Lübeck, rådmand Henrik W. (død 1694) og Margaretha Wibkens el. Wibbeking. – Bror til Holger P. og Jacob Henrik Paulli v. Rosenschild.

Bibliografi

C. J. Brandt og L. Helveg: Den danske psalmedigtn. II, 1847 XXXIII-XXXVI. C. Nyrop: Den danske boghandels hist. I, 1870 257-63. P. M. Stolpe: Dagspressen i Danm. II, 1879 (reproudg. 1977) 96-205. S. Tunold i Teologisk t. 5.r.IV, 1933 273-88. Chr. Kirchhoff-Larsen: Den danske presses hist. I, 1942 78-105. Mogens Haugsted i Fund og forskn. III, 1956 51-57. Povl Otzen sst. XII, 1965 155f; M. Haugsted sst. XIII, 1966 163-65. E. Snorrason sst. XVII, 1970 143f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig