Diderik Schult, 1644-30.11.1704, gehejmeråd. Død på Odensegård, begravet i Diernisse k. Med en årlig understøttelse af kongen på 500 rdl. tiltrådte S. 1661 en udenlandsrejse på hvilken han ved universitetet i Franeker udgav en statsretlig disputats (1662), og efter sin hjemkomst blev han 1665 hofjunker og 1667 kammerherre. Kongens gunst og Gabels interesse for svigersønnen førte til at han uden forudgående statstjeneste blev udnævnt til kammersekretær, og 1669 forfremmedes han, noget før han fejrede sit af A. Bording saftigt besungne bryllup, til yngste oversekretær i danske kancelli. Trods megen flid regnedes han i sammenligning med P. Schumacher (Griffenfeld) snart kun for "secrétaire pour les noces et les funérailles", og selv efter dennes fald var han for ubetydelig til at gøre sig gældende. I februar 1680 blev han afskediget, men i april s.å. fik han på ny sæde i kancellikollegiet og udnævntes til gehejmeråd, thi også Christian V var ham nådig, om end hans gunst kunne give sig udslag i ret grove løjer, som da han af kongen og hans kompagni en nat blev trukket ud af sengen og på en hest ført til slottet, barfodet og kun hyllet i slåbrok mens hans frue havde måttet skjule sig i et skab. Ved besiddelsen af Finstrup (Holstenshus), som han ifølge moderens testamente ved hendes død 1684 var blevet eneejer af, var S. knyttet til Fyn hvor han 1682 af kongen havde fået skøde på Dalum kloster der nu blev kaldt Christiansdal. Her blev han 1688 kst. vicestiftsbefalingsmand og amtmand over Odense, Dalum og Skt. Knuds klosters amt, 1694 stiftsbefalingsmand, og 1702 fik han sit embedsområde øget med Rugårds amt. Ligesom moderen var han en ivrig godssamler, og bortset fra at han 1698 kaldtes til deltagelse i kommissionerne i rådstuen for slottet virkede han nu kun som fynsk amtmand og godsejer. -Rang næst elefantriddere 1695.

Familie

Forældre: Jørgen Schulte til Finstrup (1593–1652) og Anna Margaretha v. Götzen (1611–84). Gift 24.10.1669 med Armgaard Sophie Gabel, død marts 1719, d. af statholder Christoffer G. (1617–73) og Ermegaard (Irmgard) Badenhaupt (død 1699).

Udnævnelser

Hv. R. 1684.

Bibliografi

Danm.s adels årbog XLIII, 1926 II 58. N. Rasmussen Søkilde: Holstenshus og Nakkebølle, 1875–78 175–78. A. D. Jørgensen: Peter Schumacher Griffenfeld I 1893 187f 313 472. Kn. Fabricius: Griffenfeld, 1910. Den danske centraladministration, red. Aage Sachs, 1921. Danske herregårde ved 1920, red. L. Bobé m.fl. II, 1923 464.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig