E.L. Thaarup, Edvard Ludvig Thaarup, 25.2.1811-8.4.1888, boghandler. Født i Kbh. (Helligg.), død sst. (Trin.), begravet sst. (Ass.). T. der var opvokset i et litterært hjem lærte boghandelen hos Chr. Steen og i den Gyldendalske Boghandel; 1833 etablerede han sig som boghandler under firmanavn E. L. Thaarup, omend han først tog borgerskab 1837, da han lejede sin gamle chef Chr. Steens stade på Børsen. Allerede 1834 stiftede han efter engelsk forbillede det billige ugeblad Dansk Penning-Magazin til nyttige Kundskabers Udbredelse som lagde vægt på et godt billedstof i træsnit og kobberstik og fik stor udbredelse; efterhånden skabte han sig også et ganske anseligt forlag: Grundtvigs festsalmer og P. O. Boisens visebog, som begge vandt stor udbredelse, udkom således hos ham, ligesom skrifter af P. A. Fenger og Svend Grundtvig. Større betydning end hans forlag fik dog den af ham 1848 oprettede kommissionsvirksomhed for udenbys boghandlere; han besørgede disses ordrer fordelt til forlagene i Kbh. og forlagenes bogpakker samlet og afsendt til boghandlerne. Denne virksomhed tog et stort omfang og voksede ved hans akkuratesse og streng økonomi støt i mange år og blev på sit område landets næststørste. Han holdt til lettelse for kbh.ske boghandlere lager af bøger udkommet hos provinsens boghandlere, ligesom han i vidt omfang var kommissionær i Danmark for norske forlag. Sine tanker om kommissionærvirksomhedens rette løsning gav han udtryk for i en 1847 udsendt Plan for et Central-Expeditions Boghandler-Etablissement.

De litterære interesser som T. bragte med fra sit hjem dyrkede han livet igennem. Allerede som ganske ung havde han skrevet i de af faderen udgivne blade, og han fortsatte længe sin oversætter- og skribentvirksomhed; han samlede litterære bidrag til udgaver af Johannes Ewald, J. H. Wessel, P. A. Heiberg og Malthe Conrad Bruun; 1850–55 forlagde han Johannes Ewalds Samlede Skrifter i otte bind ved F. L. Liebenberg som siger om ham, "at han har lagt en litterær Begejstring for Dagen ganske usædvanlig i den danske Litteraturs Historie og erhvervet sit Navn gyldig Adkomst til at erindres i den Ewaldske Litteratur".

Hans litterære samlinger – også hans store, kronologisk ordnede visesamling på ca. 100 000 eksemplarer – blev skænket til universitetsbiblioteket; hans portrætsamling af danske boghandlere, senere overtaget og fortsat af boghandler Theodor Bløes, blev af denne foræret til Boghandler-medhjælper-foreningens bibliotek (nu i Det kgl. bibl.).

Familie

Forældre: statistiker, historiker Frederik T. (1766–1845) og Giese K. Giersing (1780–1852). Gift 1. gang 9.3.1850 i Kbh. (Frue) med Clara Marie Sophie Emilie v. Thun, født 7.1.1818 i Kbh. (Holmens), død 30.4.1854 sst. (Helligg.), d. af kommandørkaptajn i søetaten Philip Gebhard v. T. (1756–1828, gift 1. gang 1790 med Christine Charlotte Elisabeth Judith v. Diemer, 1759–95, gift 2. gang 1798 med Anna Catharine Louise Mathiessen, 1776–1805) og Petrea Marie Sophie Ellegaard (1791–1878; ægteskabet opløst, hun gift 2. gang 1812 med premierløjtnant, portkontrollør Berthel Friis, 1785–1845). Gift 2. gang 7.2.1861 i Kbh. (Frue) med Albertine (Alba) Dorthea Wilhelmine Starcke, født 14.7.1814 i Ålborg, død 5.12.1881 i Kbh. (Trin.), il. af købmand Friederich Wilhelm Christian S. (1786–1864) og Wilhelmina Louise Charlotte Wachs (1794–1864). – Halvbror til Christen T.

Ikonografi

Træsnit 1883 Efter foto. Stik af A. og T. Weger, 1888. Foto.

Bibliografi

[E. L. T.:] Mærkelig litterær fremfærd el. T. contra Liebenberg og Høst, 1855. Berl. tid. 11.7.1860. C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. II, 1870. Nord. boghandlertid. 29.6.1883 og 13.4.1888. Vilh. Larsen i Dansk boghandlertid. 25.5.1925. Chr. Nielsen sst. 3.3.1927. O. H. Delbanco: Festskr. i anledn. af boghandlerforen.s halvhundredårsdag, 1887 97 138 160. Adressebog for den danske, norske og svenske boghandel XI, 1888 Ulf. F. L. Liebenberg: Nogle optegn, om mit levned, 1894 67–71. Otto B. Wroblewski: Om boghandelen i Danm. i det 19. årh., 1901 51f. A. Dolleris: Danm.s boghandlere I, 1912 341–43. Arthur G. Hassø: Den danske boghandlerforen.s hist., 1937 117f. – Papirer på Frbg. bibl. (Bakkehusets ark.).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig