Edvard Lembcke, Christian Ludvig Edvard Lembcke, 15.6.1815-21.3.1897, forfatter. Født i Kbh. (Helligg.), død på Frbg., begravet i Kbh. (Ass.). L.s fædrene familie var af nordtysk afstamning; faderen var indvandret fra Preussen. Han blev tidligt isoleret i tilværelsen ved sin mors og en lille søsters død; poesien blev derfor allerede fra drengeårene hans trøst. 1833 blev han student fra Metropolitanskolen. Tidsalderens æstetiske liv tiltalte ham ikke i ét og alt, især var den herskende filosofiske retning ham imod. 1838 blev han cand.teol. og var 1841–46 adjunkt ved latinskolen i Vordingborg. 1849 tog han examen philologicum, var en kort tid adjunkt i Odense og i tiden mellem krigene konrektor i den nyoprettede Haderslev latinskole. Efter at være fordrevet af tyskerne var han blandt stifterne af Haderslev læreres skole i Kbh. Først 1888 trak han sig tilbage fra skolegerningen.

L.s originale produktion rummes i et lille bind Digte og Sange, 1870 (udvalg med nogle utrykte digte samt indledning og anmærkninger ved Vilh. Andersen, 1901). De bedste af disse digte er indlæg for den danske sag i det sønderjyske spørgsmål: det meget populære, men noget klichéagtige Vort Modersmaal og det folkeviseprægede For Sønderjylland fra tiden efter den første slesvigske krig, det fastformede tankedigt Danmark (7.12.1864) o.fl. efter nederlaget. I disse vers, som er blevet klassiske, hæver hans ellers spinkle poesi sig til national patos. – Overordentlig stor er L.s produktion som oversætter. Hovedværket er Shakespeares Dramatiske Værker derudkom 1861–73 i atten bind. Den skyldte sin fremkomst det mislykkede forsøg der af Sille Beyer var gjort på at forny og fortsætte Peter Foersoms oversættelse. Også L. var fra begyndelsen forpligtet af det Schubotheske forlag til at bevare så meget som muligt af Foersoms tekst. 1861 kom som 1. hefte Romeo og Julie der fra forgængerens hånd var et poetisk vellykket, men som fortolkning stundom utilstrækkeligt arbejde; L. ændrede meget på sproget, hvis høje flugt han havde ondt ved at følge, men kom i reglen ikke meget nærmere til Shakespeares intentioner. 2. hefte indeholdt Macbeth der var et væsentlig nyt arbejde, men heller ikke af det bedste L. kunne yde. I de følgende stykker greb han ret hårdt ind; først med Hamlet og Julius Cæsar, begge fra 1864, kom han til et lykkeligt forlig med Foersom. Resten af Shakespeares stykker oversatte han næsten helt på egen hånd, kun i Helligtrekongersaften, 1865, Købmanden i Venedig, 1866 og De lystige Koner, 1871 støttede han sig til A. E. Boyes tidligere oversættelser. Bedst lykkedes de små komedier for ham. Svagheden ved hans fordanskning ligger i noget utilfredsstillende i gengivelsen af de vanskeligste og mest patetiske steder, dens styrke er dens poesi, selv hvor tonen er mattest, diktionens jævnhed og ensartethed og det udmærkede dansk hvori den er skrevet: tiden har ikke forældet det. – Af ringere betydning er hans gengivelser af G. G. Barons Dramatiske Digte og Fortællinger, 1873–76, Thomas Moores Laila Rookh, 1878, E. Tegnérs Frithiofs Saga, 1883. Derimod er hans gengivelse af A. C. Swinburnes Erechtheus, 1877, en fin løsning af en særdeles vanskelig opgave. – Dr.phil. h.c. 1879.

Familie

Forældre: auktionsholder August (Anton) Christian L. (1788–1868, gift 2. gang 1831 med Mette Cathrine Grønbech, ca. 1803–83) og Christiane Lykke (1798–1830). Gift 7.8.1841 i Kbh. (Frue) med Laurence Charlotte Jørgensen, født 28.4.1822 i Kbh. (Holmens), død 6.10.1875 på Frbg. (Frue), d. af værtshusholder, senere skipper Johannes J. (1790–1836) og Øllegaard Grønbech (1794–1874).

Udnævnelser

R. 1888.

Ikonografi

Træsnit 1871. Tegn. af A. Jerndorff, 1885. Træsnit 1885 og af H. P. Hansen, 1886. Buste af O. Evens, 1886 (Århus kunstmus.). Buste af N. Hansen Jacobsen på monumentet Modersmålet, 1903 (Skibelund krat). Foto. – Mindeplade på Haderslev katedralskole.

Bibliografi

Selvbiografi i Levnedsbeskr. af de ved Kbh.s univ.s 400-årsfest promoverede doktorer, 1879 18f. Ungdoms-erindr. i Haderslevsamf.s årsskr., 1934–41. – Johs. Fibiger i III. tid. 14.6.1885. Vilh. Andersen sst. 4.4.1897. Johs. Fibiger: Mit liv og levned, 1898. Vilh. Andersen i E. L.: Digte, 1901 9–25. Samme: Litteraturbilleder I, 1903 159–72. Samme: Kritik. Sprog og lit., 1914 80–88. Vilh. la Cour i Sønderjylland, red. Sv. Dahl og A. Linvald II, 1919 304–20. Paul V. Rubow: Originaler og oversættelser, 1929. Samme: Shakespeare på dansk, 1932. Samme i Acta philol. Scandinavica VIII, 1933–34 97–135. Aug. F. Schmidt: Modersmålets digter E. L., 1944. – Papirer i Kgl. bibl. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig