Elias Eisenberg, 1534-30.4.1590, kancellisekretær. Født i Halle i Sachsen, død i Roskilde, begravet i domkirken sst. På grund af de urolige forhold i Tyskland trådte E. ca. 1562 i dansk tjeneste. Da syvårskrigen snart efter begyndte fik man god brug for hans evner som diplomat. I begyndelsen af 1564 var han således i Danzig og Preussen for at skaffe skibe til hjælp i kampen mod Sverige. Efter hjemkomsten fra det frugtesløse fredsmøde i Rostock s.å. fik han bestalling som kgl. sekretær i tyske kancelli med forpligtelse til at blive i den danske konges tjeneste hele sit liv og på enhver måde søge at fremme rigets bedste. 1566-68 rejste han gentagne gange i diplomatiske hverv til Nordtyskland, Polen og Livland. Også efter freden i Stettin foretog han flere rejser, således 1571 og 1575 til zar Ivan IV af Rusland. I juni 1756 var han med Frederik II i Mecklenburg og blev ved den lejlighed sammen med kongens livlæge immatrikuleret i Rostock som en slags akademisk æresborger. – Som løn for sine tjenester modtog E. foruden en årlig "pension" forskellige forleninger, således 1575 regnskabsprovstiet i Assens, 1579 et kanonikat i Roskilde; n.å. blev han domprovst sst. og derved tillige en af universitetets såkaldte konservatorer. De nævnte forleninger beholdt han da han 1583 på grund af svagelighed fik sin afsked fra statstjenesten. I de sidste syv år af sit liv residerede han som prælat ved Roskilde domkirke. Med sin hustru havde havde han seks børn, deriblandt professor og senere sognepræst Elias E. (ca.1581-1635), samt datteren Anna der blev gift med to af Sjællands biskopper, Peder Jensen Winstrup og Hans Poulsen Resen.

Familie

1. gang med den yngste d. af borgmester Carsten Rickertsen i Flensborg (død 1546). Gift 2. gang 16.11.1572 med Thale Holste, født ca. 1538, 18.2.1612 i Roskilde, d. af borgmester Frantz Holst(e) i Flensborg (død 1560) og Marina Paysen (død 1585).

Bibliografi

A. Halling: Meine Vorfahren I, Glückstadt 1905 80. H. F. Rørdam: Saml. til Fyens hist. og top. III, 1865 272-85. Samme: Kbh.s univ.s hist. 1537-1621 II, 1869-72. J.

B. Løffler: Gravstenene i Roskilde kjøbstad, 1885 45. Danske gesandter indtil 1914, ved E. Marquard, 1952. Erik Rosendal i Pers.hist.t. H.r.VI, 1964-67 213. Bj. Kornerup: Biskop H. P. Resen II, 1968 131f 161.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig