Erik Ebstrup, 13.4.1897-1.9.1972, overbibliotekar. Født i Kbh. (Helligåndsk.), død i Helsingør, urne på Solbjerg kgd., Kbh. Efter studentereksamen 1915 fra Frederiksberg gymnasium studerede E. teologi, men blev hurtigt optaget af folkebiblioteksarbejdet. Efter uddannelse i Københavns kommunebiblioteker tog han bibliotekareksamen 1923 og blev umiddelbart efter overbibliotekar ved biblioteket for Haderslev by og amt. Han gennemførte her en forbedring af bibliotekets lokaleforhold, men hans faglige hovedindsats blev ideen om den såkaldte fællesbogsamling, i hvilken alle sognebibliotekerne i centralbiblioteksområdet gik ind i et samarbejde om forbedring af biblioteksbetjeningen i landområderne. 1932 holdt E. foredrag om disse ideer på Danmarks biblioteksforenings årsmøde hvor han fremhævede bogbilens betydning i kontaktarbejdet så de dengang mange små sognebiblioteker kunne komme ud af isolationen. Mange centralbiblioteker gik derefter i gang med bogbilsarbejde. 1937 skrev E. i Festskrift til Biblioteksdirektør Th. Døssing (Danske Folkebiblioteker. Arbejdets Opgaver og Vilkaar) en artikel om biblioteksmuligheder på landet hvor det økonomiske samarbejde ved en effektiv udnyttelse af de samlede pengemidler understreges. Dette arbejde, hvor flere centralbiblioteker var sammen om den nødvendige bogbil, gennemførtes trods besættelsestidens vanskeligheder. 1938 blev E. overbibliotekar ved Kolding centralbibliotek, og her videreudvikledes hans idé i et bibliotek for Kolding opland hvor alle sognebiblioteker sammensluttedes i ét bibliotek med filialer i de enkelte kommuner. I Kolding fik E. også lejlighed til at udfolde sine evner for lokaleplanlægning idet man 1939 kunne indvie en stor biblioteksbygning hvis indretning han i høj grad kom til at sætte sit præg på. 1942 skrev han en bog om Kolding bibliotek 1857-1942, 1946 redigerede han s.m. K. Baagøe Kolding under besættelsen 9. april 1940-5. maj 1945. E. sad i bestyrelsen for den faglige bibliotekarforening og deltog livligt i de faglige samvær. 1949 måtte han af helbredshensyn søge afsked fra sin lederstilling, men var dog bl.a. 1958-67 på Frederiksberg kommunebiblioteker hvor han sammen med Sven Houmøller udgav Frederiksbergbilleder, 1963. Lokalhistorien dyrkede han som medredaktør af Vejle amts årbog 1943-49 og som redaktør af Vejby-Tibirke årbog 1967-68. Vore dages kommunale biblioteksvæsen har løst en række af de problemer som E. rejste på en anden måde, men grundtanken at land og by skulle have samme betjeningsmuligheder står fast.

Familie

Forældre: forretningsfører Carl Gudman E. (1861-1927) og Margrethe Lindeburg (1874-1964). Gift 24.4.1923 i Bandholm med Elisabeth Hansen, født 23.3.1893 i Bandholm, død 25.12.1979 i Hornbæk, d. af førstelærer Georg Christian H. (1861-1944) og Christine Lund (1867-1934).

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig