Erik Grubbe, 1605-27.4.1692, til Tjele, lensmand. Død på Tjele, begravet i Tjele k. G. rejste 1622 sammen med sin hofmester, den senere Viborgbiskop Wichmann Hasebard, ledsaget af den jævnaldrende Eiler Krafse til Egholm, til Tyskland hvor han 1622 immatrikuleredes ved universitetet i Leipzig, 1624-26 var han i Sorø, 1627 findes han indskrevet som juridisk studerende ved Leidens universitet, 1628 ved universitetet i Angers. 1632-34 tjente han som hofjunker. 1635 holdt han bryllup og købte s.å. af fru Karen Lange Tjele hovedgård (Sønderlyng hrd.), men tog n.å. bolig på Århusgård (Havreballegård) hvormed han var forlenet 1636-49. Han ombyttede 1649 dette len med Lund på Mors som han dog fratrådte allerede 1651. 1643 var han kornet ved den jyske posttjeneste, aug. 1645 en knap måned landkommissær i Sjælland. Ved moderens død kom han i besiddelse af fædrenegården Gammelgård (Sønder hrd., Lolland); 1656 købte han Trinderup (Onsild hrd.) og 1657 Nørbækgård (Sønderlyng hrd.); også Bigumgård (Nørlyng hrd.) var i hans eje. Hans samlede jordtilliggende angives til 800 tdr. hrtk. – G. synes at have været en mand med sans for og forstand på denne verdens goder, men uden synderlig dannelse. Der er dog intet fremdraget til støtte for den langt senere nedskrevne tratition, at han som hævn for at han ikke fik sin lidenskab for Århusbispen Morten Madsens datter tilfredsstillet, var anstifter af den anklage som 1643 rejstes mod bispens hustru for at have født et barn med sin svigersøn mag. Christen Nielsen Bundtz og ombragt dette, selv om det er sandsynligt at hans afskedigelse fra Århusgårds len ikke er uden sammenhæng med regeringens kritik af den måde hvorpå den langvarigeretssag førtes. Af de seks i hans ægteskab fødte børn levede kun døtrene Anne Marie og Marie G. 1673 legitimerede han sin datter med Anne Jensdatter Anne (død 1679) som ægtede ritmester Frederik Ulrik Ulfeldt. Fra 1690 bestyredes G.s godser af svigersønnen Jørgen Arenfeldt til Rugård som jan. 1692 helt umyndiggjorde G.

Familie

Forældre: Laurids G. til Gammelgård (1561-1639) og Anne Sparre (1579-1653). Gift 8.3.1635 med Maren Juul, født ca. 1608, død 25.8.1647, d. af Iver J. til Villestrup (1563-1627, gift 1. gang 1591 med Maren Sehested, 1561-1600) og Ingeborg Parsberg (1584-1665). Levede senere med den ikke-adelige kvinde Anne Jensdatter, født 1624, død 1701 på Nørgård, begr. 18.3.s.å. i Viborg (Gråbrødre kgd.). – Far til Marie G.

Bibliografi

Kong Chr. IVs egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia V, 1883-85 (fot. optr. 1969) 405-08. -Danm.s adels årbog XII, 1895 161. Severin Kjær: Erik Grubbe til Tjele og hans tre døtre, 1904.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig