Erik Hauch, Erik Sophus Adam Hauch, 20.8.1871-6.2.1945, læge. Født i Kbh. (Frue), død sst., begravet sst. (Vestre). H. blev student 1889 fra Hauchs skole, tog lægeeksamen 1896 og fik s.å. accessit for universitetets prisopgave Prostatahypertrofiens Behandling. Efter kandidattjeneste ved Frbg. hospital var H. 1897–1900 prosector anatomiæ hos J. H. Chievitz hvis Anatomiens Historie han udgav posthumt 1904, og her udarbejdede han sin disputats Om Nyrernes Anatomi og deres Udvikling som han 1902 forsvarede for doktorgraden. Efter kandidattjeneste ved Blegdamshospitalet, Frederiks hospital og Oringe sindssygehospital 1900–03 var H. kandidat og klinisk assistent hos Leopold Meyer ved Den kgl. fødsels- og plejestiftelse 1903–05, rejste på studierejse til 1906 og var derefter underaccoucheur og 1. reservelæge hos Meyer 1907–10. Efter konkurrence med V. Esmann og V. Albeck (afhandling: Om Fremgangsmaader, som muliggør en hurtig Forløsning per vias naturales ved ikke udvidet orificium uteri) blev H. 1910 (-41) overaccoucheur ved den nyoprettede fødeafdeling B på Rigshospitalet og leder af den dertil knyttede jordemoderskole samt formand for jordemodereksaminationskommissionen. Jordemoderskolen havde tidligere sorteret under professoren i obstetrik ved universitetet; H. udførte her et meget værdifuldt arbejde, dels ved højnelse af jordemoderstandens faglige dygtighed (bl.a. repetitionskurser for ældre jordemødre fra 1911), dels ved forbedring af uddannelsen som fra 1927 blev forlænget til to år, og endvidere ved udgivelsen 1919 af sin Haandbog for Jordemødre der afløste A. Stadfeldts Lærebog i Jordemoderkunsten. 1917 udnævntes han til professor ved jordemoderskolen. – 1911–21 var H. formand for Den alm. danske jordemoderforening, fra 1916–45 medlem af retslægerådet, fra 1924 læge ved Forsikringsaktieselskabet Hånd i Hånd og fra 1926 formand for forsikringslægernes bestyrelse og forretningsudvalg, fra 1931 dets formand. 1918–21 var han formand for Foreningen for gynækologi og obstetrik, 1925–31 medlem af styrelsen for Nord. kirurgisk forening, 1933–35 præsident for Nord. forening for gynækologi og obstetrik. Redaktør af Acta obstetricia et gynecologica scandinavica 1934–42. Trods mange andre faglige og kollegiale hverv i foreninger, udvalg og kommissioner fandt han dog ved sin store flid og arbejdsevne tid til udarbejdelse af talrige kliniske afhandlinger fortrinsvis af obstetrisk og gynækologisk indhold som tillige med hans elevers efterhånden samledes i Arbejder fra Rigshospitalets Fødeafdeling B og Gynækologisk Afdeling M I-IV, 1921–39. H. har foretaget meget interessante statistiske opgørelser over resultaterne af forskellige behandlingsmetoder af former for patalogisk fødsel i hele landet og påpegede på basis af disse arbejder nødvendigheden af i fremtiden at oprette flere større obstetriske centrer rundt om i landet. Gennem mange år var H. nært knyttet til fransk videnskab og dens repræsentanter for obstetrik og gynækologi; han blev en flittig gæst og foredragsholder ved franske kongresser og blev medlem og æresmedlem af forskellige udenlandske videnskabelige selskaber.

Familie

Forældre: forsikringsdirektør, godsejer, cand. jur. Adam Frederik H. (1843–93) og Erica Roberta Christine Sophie Vilhelmine Skeel (1843–1908). Gift 3.12.1908 i Kbh. (Holmens) med Julie (Julle) Anna David, født 30.12.1879 i Roskilde, død 25.12.1953 i Kbh. (Pauls), d. af overingeniør Johannes Hage Christian D. (1837–90) og Magdalene Juliane Hagen (1840–1901).

Udnævnelser

R. 1924. DM. 1935. K.2 1937. K.1 1941.

Ikonografi

Mal. af Kr. Zahrtmann, 1917. Buste af Helen Schou, 1936 (Rigshospitalet, jordemoderskolen). Mal. af Hans Henningsen, 1942 (Rigshospitalet). Tegn. af Carl Jensen udst. 1942. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1902 93. – Foren, for gynækologi og obstetriks forhandl. 1933– 34 79–102. Tidsskr. for jordemødre, 1935 186f. Anna Herlevsen m.fl. sst. 1945 38–40 49–55. Sv. Aa. Gammeltoft i Ugeskr. for læger CVI I, 1945 145f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig