Erik Lange, d. 1613, lensmand, alkymist. Erik Lange besøgte på sin studierejse bl.a. Tübingen (1570), Paris, Strasbourg og Wittenberg. Ved sin hjemkomst 1573 overtog han fædrenegården Engelsholm ved Vejle. 1583 solgte han sin mødrenearv Solvig ved Tønder til kronen og fik s.å. mod afslag i prisen Bygholm len afgiftsfrit på livstid. Sin part i Engelsholm måtte han ca. 1590 som følge af sin slette økonomi afstå til svogeren Knud Brahe med hvis slægt han stod i stadig forbindelse; navnlig var han jævnlig gæst hos Tyge Brahe som 1584 trykte et latinsk digt til ham. På Hven og i Skåne traf Erik Lange sin senere hustru med hvem han 1590 blev forlovet. Hans økonomiske forhold udelukkede imidlertid foreløbig enhver tanke om ægteskab. Netop s.å. indstævnedes han af regeringen til indlager (gældsarrest) i Kbh.; han kom dog hurtigt fri igen, men jorden brændte ham under fødderne, og snart efter forlod han Danmark som han senere kun gæstede på flygtige besøg. I Tyskland hvorhen han rejste (1596 var han i Kassel) stiftede han ny gæld; han måtte flygte fra sted til sted for sine kreditorer og synes atter at have prøvet gældsfængslet. Sit len kunne han under disse forhold ikke passe; rostjenesten forsømtes, bygningerne forfaldt, med indkomsterne skaltede og valtede hans danske fordringshavere; 1596 dømtes han derfor til at have Bygholm forbrudt. Hvad der havde bragt den oprindelig ansete og velstående mand så langt ud i uføret var utvivlsomt for en stor del hans interesse for guldmagerkunsten hvoraf han også ventede sin redning; ved siden heraf tumlede han med en fantastisk plan om et stort handelsselskab der skulle drive handel på Grønland, Kina og Japan foruden på andre lande som først skulle opdages. Sidst i 90'erne mente han som frugt af sine fortsatte kostbare eksperimenter at have opdaget en "kunst" hvis hemmelighed han forgæves forsøgte at sælge til Christian 4.; samtidig virkede en medhjælper med lige så ringe held ved kejserhoffet. Omtrent ved denne tid opsøgte Sophia Brahe ham, og nogle år efter giftede de sig pludselig. Nogen nævneværdig bedring i Erik Langes økonomiske stilling indtrådte næppe, men parrets senere historie er i øvrigt lidet kendt. Man ved dog at Erik Lange 1608 opholdt sig i Prag hvor han da antagelig er forblevet til sin død.

Familie

Erik Lange døde i efteråret i Prag, begravet sst. Forældre: Erik Lange (1518–72) og Anne Madsdatter Gjordsen (1529-tidligst 1610). Gift 21.3.1602 i Eckernførde med Sophia Brahe, født ca. 1556 på Knutstorp i Skåne, død 1643 i Helsingør, d. af rigsråd Otte Brahe (1518–71) og Beate Bille (1526–1605).

Ikonografi

Fremstillet uden portrætlighed på stikket af Fr. 2.s ligfærd.

Bibliografi

Danm.s adels årbog XVIII, 1901 251f. F. R. Friis i Saml. til jydsk hist. og top. 3.r.II, 1899–1900 495–507. Laur. Weibull i Hist. t. for Skåneland VII, Lund 1921 242–47.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig